WiFi


Internet zdarma

Pro získání jména a hesla k připojení
na WiFi kontaktujte pracovníka banky.

Free WiFi internet – please ask the staff
for username (jméno) and password (heslo).

Jméno:

Heslo: