Vstupní předpoklady výpočtu

V úrokových sazbách účelových úvěrů až do 90 % hodnoty nemovitosti s fixací na 1, 3, 5, a 7 let je zahrnuta sleva za splácení hypotečního úvěru inkasem ze stávajícího účtu vedeného u ČSOB či Poštovní spořitelny minimálně 3 měsíce za podmínky příjmu na účet ve výši min. 1,5 násobku měsíční splátky hypotéky a sleva za splácení hypotečního úvěru inkasem z účtu spoludlužníka u ČSOB či u Poštovní spořitelny společně s pojištěním nemovitosti u ČSOB Pojišťovny, kterou lze nahradit slevou za sjednání životního pojištění u ČSOB Pojišťovny. V případě nesplnění kterékoliv z podmínek se úroková sazba zvyšuje o 0,2 procentního bodu. Úroková sazbaČástka, kterou dlužník platí věřiteli z jeho pohledávky. Je stanovena určitým procentem z dlužné částky za určité období. platí za předpokladu, že o úvěr žádají dvě osoby.

Úrokové sazby americké hypotéky platí za předpokladu, že o úvěr žádají dvě osoby a při sjednání inkasa z účtu vedeného u ČSOB či Poštovní spořitelny alespoň 3 měsíce.

Nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek není překážkou poskytnutí hypotečního úvěru, v takovém případě však nevzniká nárok na sníženou výši úrokové sazby. Výpočty mají pouze orientační charakter. Skutečné možnosti financování vám sdělí náš hypoteční specialista na základě posouzení vaší konkrétní situace.