Vstupní předpoklady výpočtu

V úrokových sazbách účelových úvěrů do 80 %  hodnoty nemovitosti s fixací na 3, 5, 7, 10, 15 let je zahrnuta sleva za splácení inkasem z účtu u ČSOB či Poštovní spořitelny za podmínky příjmu na účet ve výši minimálně 1,5 násobku měsíční splátky hypotéky a sleva za sjednání životního pojištění u ČSOB Pojišťovny (tu lze nahradit slevou za splácení inkasem z účtu spoludlužníka u ČSOB či u Poštovní spořitelny). V případě nesplnění kterékoliv z podmínek se úroková sazba zvyšuje o 0,2 procentního bodu.

U ostatních úvěrů je započtena sleva za splácení úvěru formou inkasa z účtu u ČSOB či Poštovní spořitelny ve výši -0,10% ročně a sleva za využití pojištění u ČSOB Pojišťovny (pojištění nemovitosti nebo pojištění domácnosti a pojištění úvěru) ve výši -0,20% ročně. Nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek pro slevy není překážkou poskytnutí hypotečního úvěru, v takovém případě však nevzniká nárok na příslušnou slevu z úrokové sazby.