Vstupní předpoklady výpočtu

V úrokových sazbách účelových úvěrů do 90 %  hodnoty nemovitosti s fixací na 1, 3, 5, 7, 10, 15 let je zahrnuta sleva za splácení inkasem z účtu u ČSOB či Poštovní spořitelny za podmínky příjmu na účet ve výši minimálně 1,5 násobku měsíční splátky hypotéky a sleva za sjednání životního pojištění u ČSOB Pojišťovny (tu lze nahradit slevou za splácení inkasem z účtu spoludlužníka u ČSOB či u Poštovní spořitelny). V případě nesplnění kterékoliv z podmínek se úroková sazba zvyšuje o 0,2 procentního bodu.