Postup při pojistné události - informace pro klienty

U pojistných plnění vyšších jak 150.000 Kč, kdy částka z pojišťovny putuje na účet Hypoteční banky, bezodkladně a bez detailního ověřování uvolníme čerpání ve výši 150.000 Kč, zbývající prostředky budou postupně uvolňovány v režimu standardního čerpání.

Hypoteční banka je připravena pomoci klientům při financování případných nutných investic spojených s uvedením nemovitosti zafinancované Hypoteční bankou do původního stavu a rovněž jsme připraveni s klienty jednat o případné restrukturalizaci úvěru

Jak postupovat při nahlášení škody

  • na bezplatné infolince 800 100 777 vzhledem k velkému množství hlášených událostí buďte, prosím, trpěliví
  • ve službě Klient online aktivujte si službu Klient on-line a vše vyřídíte během 5 minut
  • na e-mailu info@csobpoj.cz do e-mailu uveďte, prosím, Vaše indentifikační údaje a telefonní číslo, abychom Vás mohli rychle kontaktovatK nahlášení pojistné události si připravte:

  • Číslo pojistné smlouvy, pokud ji dohledáte, nebo rodné číslo pojistníka
  • Přibližné vyčíslení vzniklé škody, na základě kterého Vám doporučíme další postup
  • Pokud Vám to okolnosti dovolí, pořiďte co nejrozsáhlejší fotodokumentaci vzniklých škod

Co se bude dít po nahlášení pojistné události:

  • Bude Vám přiděleno číslo pojistné události
  • Pošleme Vám e-mail s instrukcemi, jak dále postupovat a jaké další podklady od Vás budeme potřebovat
  • Veškeré podklady můžete do pojišťovny posílat postupně, budeme je shromažďovat za Vás