Reprezentativní příklad Hypotéky do vlastního

 • Poskytovatel: Hypoteční banka, a.s.
 • celková výše úvěru: 3 350 000 Kč
 • termín jednorázového čerpání úvěru v plné výši: 12 měsíců po podpisu smlouvy
 • doba trvání úvěru ode dne dočerpání úvěru: 30 let
 • pevná výpůjční úroková sazba: 5,94 % p.a. s fixací na 5 let
 • roční procentní sazba nákladů (RPSN): 6,82 %
 • celková částka zaplacená klientem: 7 703 243 Kč
 • měsíční splátka: 19 956 Kč
 • počet splátek: 360
 • úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti; uvedený příklad se týká zajištění zástavním právem k nemovitosti o hodnotě nejméně 4 785 720 Kč.
 • o úvěr žádají dvě osoby
 • sjednáno inkaso z běžného účtu vedeného u ČSOB/ČSOB Poštovní spořitelny alespoň 3 měsíce
 • platí při realizaci 3 platební kartou měsíčně a za podmínky používání aplikace ČSOB Smart minimálně jednou za 3 měsíce. V případě nesplnění podmínek dle tohoto bodu se úroková sazba zvyšuje o 0,3procentního bodu
 • sjednáno úvěrové životní pojištění či pojištění Náš život na 100 % výše úvěru od ČSOB Pojišťovny. V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,2procentního bodu
 • předložen Průkaz energetické náročnosti financované nemovitosti ve třídě A nebo B (platí do 3. září 2023). V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,2procentního bodu
 • sleva za splácení z účtu v ČSOB, na který chodí každý měsíc alespoň 50 000 Kč. V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,1procentního bodu
 • Uvedená měsíční splátka zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a níže uvedených opakovaných poplatků hrazených s měsíční frekvencí.

Při výpočtu RPSN a celkové částky zaplacené klientem byly zohledněny předpokládané úhrady jednorázových poplatků v níže uvedených termínech a částkách:

Jednorázový poplatek Předpokládaný termín úhrady Předpokládaná výše
Za náhradu nákladů na ocenění nemovitosti* Při uzavření smlouvy o úvěru  0 Kč
Správní poplatek k návrhu na vklad zástavního práva
(hrazeno správnímu orgánu)
Při uzavření smlouvy o úvěru 2 000 Kč
Za ověření dvou podpisů (hrazeno správnímu orgánu) Při uzavření smlouvy o úvěru 60 Kč
Za čerpání úvěru na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí Při uzavření smlouvy o úvěru 1 900 Kč
Za první čerpání úvěru zadané přes pobočku nebo korespondenčně Při čerpání úvěru 12 měs. po uzavření smlouvy o úvěru 500 Kč
při využití Hypoteční zóny 0 Kč
Za zaslání pokynu k výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí včetně souvisejícího správního poplatku v celkové výši Při ukončení úvěru 2 500 Kč

Dále byly zohledněny předpokládané úhrady opakovaných poplatků v níže uvedený termínech a částkách:

Opakovaný poplatek Předpokládaný termín úhrady Předpokládaná výše
Za správu úvěru (s volbou varianty služby Bez poplatku za správu úvěru se zohledněním tohoto poplatku ve výpůjční úrokové sazbě) Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru 0 Kč
Za zaslání výpisu k úvěru e-mailem Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru

0 Kč

Za životní pojištění Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru

1 116 Kč

**Za pojištění nemovitosti Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru (počínaje čerpáním úvěru) 210 Kč
Za zaslání potvrzení o výši zaplacených úroků za kalendářní rok poštou Ke každému 15. lednu po dobu trvání úvěru (počínaje čerpáním úvěru) 100 Kč

* od 17.2.2020 do odvolání nabízíme ocenění nemovitosti akčně zdarma

** Podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru je pojištění předmětu zajištění (netýká se předmětu zajištění – samostatného pozemku bez stavby): pojištění může být sjednáno u jakéhokoli pojistitele nejpozději před čerpáním úvěru a platné po celou dobu splatnosti úvěru.

Důležité upozornění:

Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Dále upozorňujeme, že veškeré zobrazené výpočty a údaje, včetně údaje o úrokové sazbě či výši splátky úvěru, jsou pouze orientační. Výše uvedený příklad byl sestaven pro parametry odpovídající parametrům průměrného úvěru poskytovaného aktuálně bankou. Konečné parametry úvěru se mohou lišit v závislosti na Vaší bonitě a výsledcích posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr a budou uvedeny v předsmluvních informacích a ve smlouvě o úvěru.

Poskytovatel úvěru: Hypoteční banka, a.s., poskytovatel pojištění je ČSOB pojišťovna, a.s.

Hodnoty jednotlivých parametrů úvěrů v reprezentativních příkladech se liší v důsledku toho, že pro účelový hypoteční úvěrÚvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava se obvykle využívá financovaná nemovitost, ale lze ručit i jiným objektem. Existují dva typy hypotečních úvěrů. Účelová hypotéka, která je určená na financování nemovitosti a neúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka), kdy lze úvěr použít na financování čehokoliv. na bydlení a pro americkou hypotéku splňují podmínky reprezentativnosti jiné hodnoty těchto parametrů.

Reprezentativní příklad účelového hypotečního úvěru na bydlení

 • Poskytovatel: Hypoteční banka, a.s.
 • celková výše úvěru: 3 350 000 Kč
 • termín jednorázového čerpání úvěru v plné výši: 12 měsíců po podpisu smlouvy
 • doba trvání úvěru ode dne dočerpání úvěru: 30 let
 • pevná výpůjční úroková sazba: 5,94 % p.a. s fixací na 5 let
 • roční procentní sazba nákladů (RPSN): 6,82 %
 • celková částka zaplacená klientem: 7 703 243 Kč
 • měsíční splátka: 19 956 Kč
 • počet splátek: 360
 • o úvěr žádají dvě osoby
 • úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti; uvedený příklad se týká zajištění zástavním právem k nemovitosti o hodnotě nejméně 4 785 720 Kč.
 • sjednáno inkaso z běžného účtu vedeného u ČSOB alespoň 3 měsíce
 • uvedená měsíční splátka zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a níže uvedených opakovaných poplatků hrazených s měsíční frekvencí
 • o úvěr žádají dvě osoby
 • sjednáno inkaso z běžného účtu vedeného u ČSOB/ČSOB Poštovní spořitelny alespoň 3 měsíce
 • platí při realizaci 3 platební kartou měsíčně a za podmínky používání aplikace ČSOB Smart minimálně jednou za 3 měsíce. V případě nesplnění podmínek dle tohoto bodu se úroková sazba zvyšuje o 0,3procentního bodu
 • sjednáno úvěrové životní pojištění či pojištění Náš život na 100 % výše úvěru od ČSOB Pojišťovny. V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,2procentního bodu
 • sleva za předložení Průkazu energetické náročnosti financované nemovitosti ve třídě A nebo B (platí do 3. září 2024). V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,2procentního bodu
 • úvěr za splácení z účtu v ČSOB, na který chodí každý měsíc alespoň 50 000 Kč. V případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,1procentního bodu

Při výpočtu RPSN a celkové částky zaplacené klientem byly zohledněny předpokládané úhrady jednorázových poplatků v níže uvedených termínech a částkách:

Jednorázový poplatek Předpokládaný termín úhrady Předpokládaná výše
Za náhradu nákladů na ocenění nemovitosti* Při uzavření smlouvy o úvěru  0 Kč
Správní poplatek k návrhu na vklad zástavního práva
(hrazeno správnímu orgánu)
Při uzavření smlouvy o úvěru 2 000 Kč
Za ověření dvou podpisů (hrazeno správnímu orgánu) Při uzavření smlouvy o úvěru 60 Kč
Za čerpání úvěru na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí Při uzavření smlouvy o úvěru 1 900 Kč
Za první čerpání úvěru zadané přes pobočku nebo korespondenčně Při čerpání úvěru 12 měs. po uzavření smlouvy o úvěru 500 Kč
při využití Hypoteční zóny 0 Kč
Za zaslání pokynu k výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí včetně souvisejícího správního poplatku v celkové výši Při ukončení úvěru 2 500 Kč

Dále byly zohledněny předpokládané úhrady opakovaných poplatků v níže uvedený termínech a částkách:

Opakovaný poplatek Předpokládaný termín úhrady Předpokládaná výše
Za správu úvěru (s volbou varianty služby Bez poplatku za správu úvěru se zohledněním tohoto poplatku ve výpůjční úrokové sazbě) Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru 0 Kč
Za zaslání výpisu k úvěru e-mailem Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru

0 Kč

Za životní pojištění Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru

1 116 Kč

**Za pojištění nemovitosti Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru (počínaje čerpáním úvěru) 210 Kč
Za zaslání potvrzení o výši zaplacených úroků za kalendářní rok poštou Ke každému 15. lednu po dobu trvání úvěru (počínaje čerpáním úvěru) 100 Kč

* od 17.2.2020 do odvolání nabízíme ocenění nemovitosti akčně zdarma

**Podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru je pojištění předmětu zajištění (netýká se předmětu zajištění – samostatného pozemku bez stavby): pojištění může být sjednáno u jakéhokoli pojistitele nejpozději před čerpáním úvěru a platné po celou dobu splatnosti úvěru.

Důležité upozornění:

Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Dále upozorňujeme, že veškeré zobrazené výpočty a údaje, včetně údaje o úrokové sazbě či výši splátky úvěru, jsou pouze orientační. Výše uvedený příklad byl sestaven pro parametry odpovídající parametrům průměrného úvěru poskytovaného aktuálně bankou. Konečné parametry úvěru se mohou lišit v závislosti na Vaší bonitě a výsledcích posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr a budou uvedeny v předsmluvních informacích a ve smlouvě o úvěru.

Poskytovatel úvěru: Hypoteční banka, a.s., poskytovatel pojištění je ČSOB pojišťovna, a.s.

Reprezentativní příklad Hypotéky na úsporné bydlení

 • Poskytovatel: Hypoteční banka, a.s.
 • celková výše úvěru: 3 350 000 Kč
 • termín jednorázového čerpání úvěru v plné výši: 12 měsíců po podpisu smlouvy
 • doba trvání úvěru ode dne dočerpání úvěru: 30 let
 • pevná výpůjční úroková sazba: 5,94 % p.a. s fixací na 5 let
 • roční procentní sazba nákladů (RPSN): 6,82 %
 • celková částka zaplacená klientem: 7 703 243 Kč
 • měsíční splátka: 19 956 Kč
 • počet splátek: 360
 • úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti, uvedený příklad se týká zajištění zástavním právem k nemovitosti v hodnotě nejméně 4 785 720 Kč
 • o úvěr žádají dvě osoby
 • sjednáno inkaso z běžného účtu vedeného u ČSOB/ČSOB Poštovní spořitelny alespoň 3 měsíce
 • platí při realizaci 3 platební kartou měsíčně a za podmínky používání aplikace ČSOB Smart minimálně jednou za 3 měsíce, v případě nesplnění podmínek dle tohoto bodu se úroková sazba zvyšuje o 0,3procentního bodu
 • sjednáno úvěrové životní pojištění či pojištění Náš život na 100 % výše úvěru od ČSOB Pojišťovny, v případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,2procentního bodu
 • předložen Průkaz energetické náročnosti financované nemovitosti ve třídě A nebo B (akce platí do 3. září 2023), v případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,2procentního bodu
 • úvěr splácen z účtu v ČSOB, na který chodí každý měsíc alespoň 50 000 Kč, v případě nesplnění této podmínky se úroková sazba zvyšuje o 0,1procentního bodu

Uvedená měsíční splátka zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a níže uvedených opakovaných poplatků hrazených s měsíční frekvencí.

Při výpočtu RPSN a celkové částky zaplacené klientem byly zohledněny předpokládané úhrady jednorázových poplatků v níže uvedených termínech a částkách:

Jednorázový poplatek

Předpokládaný termín úhrady

Předpokládaná výše

Za náhradu nákladů na ocenění nemovitosti*

Při uzavření smlouvy o úvěru

0 Kč

Správní poplatek k návrhu na vklad zástavního práva
(hrazeno správnímu orgánu)

Při uzavření smlouvy o úvěru

2 000 Kč

Za ověření dvou podpisů (hrazeno správnímu orgánu)

Při uzavření smlouvy o úvěru

60 Kč

Za čerpání úvěru na základě podaného návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí

Při uzavření smlouvy o úvěru

1 900 Kč

Za první až páté čerpání úvěru zadané přes pobočku nebo korespondenčně

Při čerpání úvěru 12 měs. po uzavření smlouvy o úvěru

500 Kč
při využití Hypoteční zóny 0 Kč

Za zaslání pokynu k výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí včetně souvisejícího správního poplatku v celkové výši

Při ukončení úvěru

2 500 Kč

 

Dále byly zohledněny předpokládané úhrady opakovaných poplatků v níže uvedený termínech a částkách:

Opakovaný poplatek

Předpokládaný termín úhrady

Předpokládaná výše

Za správu úvěru (s volbou varianty služby Bez poplatku za správu úvěru se zohledněním tohoto poplatku ve výpůjční úrokové sazbě)

Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru

0 Kč

Za zaslání výpisu k úvěru e-mailem

Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru

0 Kč

Za životní pojištění

Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru

1 116 Kč

**Za pojištění nemovitosti

Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru (počínaje čerpáním úvěru)

210 Kč

Za zaslání potvrzení o výši zaplacených úroků za kalendářní rok poštou

Ke každému 15. lednu po dobu trvání úvěru (počínaje čerpáním úvěru)

100 Kč

 

*poplatek za ocenění nemovitosti je v rámci akce Hypotéka na úsporné bydlení zdarma

**Podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru je pojištění předmětu zajištění (netýká se předmětu zajištění – samostatného pozemku bez stavby): pojištění může být sjednáno u jakéhokoli pojistitele nejpozději před čerpáním úvěru a platné po celou dobu splatnosti úvěru.

Důležité upozornění:

Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Dále upozorňujeme, že veškeré zobrazené výpočty a údaje, včetně údaje o úrokové sazbě či výši splátky úvěru, jsou pouze orientační. Výše uvedený příklad byl sestaven pro parametry odpovídající parametrům průměrného úvěru poskytovaného aktuálně bankou. Konečné parametry úvěru se mohou lišit v závislosti na Vaší bonitě a výsledcích posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr a budou uvedeny v předsmluvních informacích a ve smlouvě o úvěru.

Poskytovatel úvěru: Hypoteční banka, a.s., poskytovatel pojištění je ČSOB pojišťovna, a.s.

Reprezentativní příklad americké hypotéky

 • poskytovatel: Hypoteční banka, a.s.
 • celková výše úvěru: 1 500 000 Kč
 • termín jednorázového čerpání úvěru v plné výši: 12 měsíců po podpisu smlouvy
 • doba trvání americké hypotéky ode dne dočerpání úvěru: 20 let
 • výpůjční úroková sazba: 7,75 % p.a. s fixací na 5 let
 • roční procentní sazba nákladů (RPSN): 8,88 %
 • celková částka zaplacená klientem: 3 074 615 Kč
 • měsíční splátka: 12 314 Kč
 • počet splátek: 240
 • úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti; uvedený příklad se týká zajištění zástavním právem k nemovitosti o hodnotě nejméně 2 142 857 Kč. 
 • povinnost sjednat pojištění předmětu zajištění (netýká se předmětu zajištění – samostatného pozemku bez stavby): pojištění musí být sjednáno nejpozději před čerpáním úvěru a platné po celou dobu splatnosti úvěru
 • sjednáno inkaso z běžného účtu vedeného u ČSOB alespoň 3 měsíce
 • o úvěr žádají dvě osoby

Uvedená měsíční splátka zahrnuje měsíční splátku jistiny, úroků a níže uvedených opakovaných poplatků hrazených s měsíční frekvencí.

Při výpočtu RPSN a celkové částky zaplacené klientem byly zohledněny předpokládané úhrady jednorázových poplatků v níže uvedených termínech a částkách:

Jednorázový poplatek Předpokládaný termín úhrady Předpokládaná výše
Za poskytnutí neúčelového úvěru Při uzavření smlouvy o úvěru 2 900 Kč
Za náhradu nákladů na ocenění nemovitosti* Při uzavření smlouvy o úvěru 0 Kč
Správní poplatek k návrhu na vklad zástavního práva (hrazeno správnímu orgánu) Při uzavření smlouvy o úvěru 2 000 Kč
Za ověření dvou podpisů (hrazeno správnímu orgánu) Při uzavření smlouvy o úvěru 60 Kč
Za první čerpání úvěru zadané přes pobočku nebo korespondenčně Při čerpání úvěru 12 měs. po uzavření smlouvy o úvěru 500 Kč
při využití Hypoteční zóny 0 Kč
Za zaslání pokynu k výmazu zástavního práva z katastru nemovitostí včetně souvisejícího správního poplatku v celkové výši Při ukončení úvěru 2 500 Kč


Dále byly zohledněny předpokládané úhrady opakovaných poplatků v níže uvedený termínech a částkách:

Opakovaný poplatek Předpokládaný termín úhrady Předpokládaná výše
Za správu úvěru** Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru 0 Kč
Za zaslání výpisu k úvěru e-mailem Ke konci každého měsíce po dobu trvání úvěru 0 Kč
***Za pojištění nemovitosti Ke konci každého měsíce pod dobu trvání úvěru (počínaje čerpáním úvěru) 154 Kč

od 17.2.2020 do odvolání nabízíme ocenění nemovitosti akčně zdarma
** od 4.5.2020 do odvolání nabízíme správu úvěru akčně zdarma
***Podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru je pojištění předmětu zajištění (netýká se předmětu zajištění – samostatného pozemku bez stavby): pojištění může být sjednáno u jakéhokoli pojistitele nejpozději před čerpáním úvěru a platné po celou dobu splatnosti úvěru.

Důležité upozornění:

Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Dále upozorňujeme, že veškeré zobrazené výpočty a údaje, včetně údaje o úrokové sazbě či výši splátky úvěru, jsou pouze orientační. Výše uvedený příklad byl sestaven pro parametry odpovídající parametrům průměrného úvěru poskytovaného aktuálně bankou. Konečné parametry úvěru se mohou lišit v závislosti na Vaší bonitě a výsledcích posouzení Vaší schopnosti splácet úvěr a budou uvedeny v předsmluvních informacích a ve smlouvě o úvěru.