Podmínky používání Portálu pro Odhadce

1. Hypoteční banka, a.s. (dále jen „banka“) vydává podmínky pro používání svého jedinečného informačního, servisního a obchodního internetového prostoru se zabezpečeným vstupem určeného pro její zaměstnance a smluvní partnery – odhadce nemovitostí (dále jen „Portál pro Odhadce“).

2. Definice pojmů
Odhadce – osoba, která je ve smluvním vztahu k bance, jehož předmětem je provádění oceňování nemovitostí a jejích součástí, staveb, bytových jednotek a nebytových prostor a protokolů o stavu stavby v souvislosti s poskytováním úvěrů
Mobilní číslo pro ověřování – číslo mobilního telefonu předaného bance, na který je Odhadci doručován ověřovací SMS kód
E-mail Odhadce – e-mail Odhadce předaný bance pro účely běžné komunikace
Přihlašovací jméno – E-mail Odhadce
Ověřovací SMS kód -  jedinečný bezpečnostní kód zaslaný na Mobilní číslo pro ověřování
Heslo – heslo zvolené Odhadcem

3. Vstup na Portál pro Odhadce
Odhadce vstupuje na Portál pro Odhadce vyplněním svého Přihlašovacího jména a zvoleného Hesla.
Pro první vstup navíc Odhadce zadává Ověřovací SMS kód.

Změna Mobilního čísla pro ověřování
Odhadce může změnit Mobilní číslo pro ověřování přímo v prostředí Portálu pro Odhadce, nebo kontaktováním dispečinku Hypoteční banky.

4. Služby Portálu pro Odhadce

Informační
Portál pro Odhadce poskytuje Odhadci ucelený informační přehled o problematice odhadování nemovitostí.
O některých událostech v Portálu pro Odhadce může být Odhadce informován notifikacemi například prostřednictví e-mailu nebo SMS zprávy. Notifikace jsou Odhadci doručovány na Email Odhadce nebo na Mobilní číslo pro ověřování.

Autorizace
Některé aktivní operace v Portálu pro Odhadce mohou být podmíněny Ověřovacím SMS kódem. Pokud se jedná o takovou operaci, bude Odhadce před odesláním svého požadavku k vyplnění kódu vyzván. Kód je automaticky zaslán na Mobilní číslo pro ověřování Odhadce.
 
5. Bezpečnost Portálu pro Odhadce
Odhadce je povinen chránit svoje Heslo, E-mail a Mobilní číslo pro ověřování a v případě jejich ztráty či podezření na zneužití ihned informovat banku.
Odhadce bere na vědomí, že v případě podezření ze strany banky na zneužití Portálu pro Odhadce může být jeho účet dočasně blokován a Portál pro Odhadce nedostupný.

6. Používání cookies
Portál pro Odhadce Hypoteční banky používá cookies. Používáním Portálu pro Odhadce souhlasí odhadce s jejich používáním.

7. Závěr
Banka si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek používání Portálu pro Odhadce, či změnu užití nebo funkčnosti kterékoliv z bankou poskytovaných služeb, včetně případného zrušení Portálu pro Odhadce bez náhrady.