Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů, které obsahují práva vztahující se ke zpracování údajů včetně práva na přístup k informacím a podmínky na ochranu práv, najdete na www.csob.cz/osobni-udaje.

Pokud chcete uplatnit vaše práva,  využijte k tomu Žádost o uplatnění práv subjektu údajů. Tato žádost může být zaslána poštou s úředně ověřeným podpisem, registrovaným i neregistrovaným e-mailem s přiloženou žádostí (PDF) podepsanou certifikátem nebo předána osobně na pobočce. Také můžete k podání žádosti využít Hypoteční zónu.

Funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů pro Hypoteční banku vykonává
Bc. Vojtěch Sebastian Dobeš.

E-mail: dataprotectionofficer@hypotecnibanka.cz