předseda výboru pro audit
Ing. Pavel Závitkovský
datum narození: 19. 7. 1955
adresa: Hyacintová 3266/9, 106 00 Praha 10
den vzniku členství: 3. 2. 2016
den vzniku funkce: 12. 4. 2016

člen výboru pro audit
Doc. RNDr. Petr Budínský, CSc.
datum narození: 8. 5. 1960
adresa: Zengrova 1937/24, Dejvice, 160 00 Praha 6
den vzniku členství: 3. 2. 2016

člen výboru pro audit
Héléne Goessaert
dat. nar. 3. 4. 1965
adresa: 1800 Vilvoorde, Klein Hoogveld 75, Belgické království
Den vzniku členství: 14. 3. 2018