Představenstvo Hypoteční banky se na svém jednání dne 25. 6. 2012 plně připojilo k prohlášení předsedy představenstva skupiny KBC Jana Vanhevela a přijalo protikorupční program Hypoteční banky, obsahující politiku nulové tolerance vůči úplatkářství a korupci. Současně představenstvo Hypoteční banky vítá protikorupční program jako další příležitost komunikovat svoji podporu zásadám etiky, které jsou již v Hypoteční bance nastaveny.