Představenstvo Hypoteční banky se na svém jednání dne 25. 6. 2012 plně připojilo k prohlášení předsedy představenstva skupiny KBC Jana Vanhevela a přijalo protikorupční program Hypoteční banky, obsahující politiku nulové tolerance vůči úplatkářství a korupci. Současně představenstvo Hypoteční banky vítá protikorupční program jako další příležitost komunikovat svoji podporu zásadám etiky, které jsou již v Hypoteční bance nastaveny.

Vážený oznamovateli, v souladu s politikou Whistleblowing, můžete Vaše podezření na neetické nebo podvodné jednání oznámit prostřednictvím vyplnění formuláře níže a jeho zasláním na e-mail: whistleblowing@hypotecnibanka.cz. Podezření bude důkladně prověřeno a o výsledku Vás budeme informovat. Děkujeme.