Hypoteční banka spouští unikátní asistenční službu Zelená asistence.

Hypoteční banka od 1. června 2013 přichází s novou a na českém trhu zcela unikátní asistenční službou Zelená asistence Hypoteční banky k pojištění bydlení. Tyto nadstandardní asistenční služby bude svým klientům nabízet jako první banka v České republice. Klienti tak nově získají možnost využít služeb Osobní asistence, tedy pomoci v případě nemoci, Právní asistence, tedy právní pomoci s prosazením oprávněných nároků vůči okolí, a specializovaný rezervační servis zaměřený na cestování u nás i v zahraničí. Takto široký rozsah služeb zatím v České republice neposkytuje žádná jiná společnost.

Pojištění Bydlení, které má Hypoteční banka v nabídce od roku 2008, si sjednává ke své hypotéce více než pětina klientů. Je tedy patrné, že lidé splácející hypoteční úvěrÚvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava se obvykle využívá financovaná nemovitost, ale lze ručit i jiným objektem. Existují dva typy hypotečních úvěrů. Účelová hypotéka, která je určená na financování nemovitosti a neúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka), kdy lze úvěr použít na financování čehokoliv. důvěřují bance i jako zprostředkovateli pojištění. Jistou možnost nepředvídatelných událostí, které mohou v životě nastat, tak pojistí přímo s hypotečním bankéřem. Z průzkumu navíc Hypoteční banka zjistila, že by klienti ocenili jistotu, že se o ně samotné nebo jejich blízké někdo postará, když to ze zdravotních důvodů nebudou schopni udělat sami.

„Na základě přání a zpětné vazby od našich klientů pravidelně inovujeme a zdokonalujeme naše služby. Díky realizovanému průzkumu v oblasti pojištění jsme odhalili zcela novou potřebu jistoty klientů zůstat soběstačný i v případě nemoci nebo léčení po úrazu. Podobně silně vnímají klienti potřebu poradit se s právním specialistou, pokud by jeho služeb potřebovali využít. I z tohoto důvodu se naším prostřednictvím na českém trhu uvádí zcela nová asistenční služba Zelená asistence Hypoteční banky, která takové situace pomůže řešit,“ uvádí Jan Sadil, generální ředitel Hypoteční banky.

Právě na základě výzkumu zmapovala Hypoteční banka nejčastější obavy a přání klientů v situacích, kdy potřebují pomoc, a připravila na českém trhu zcela unikátní asistenční službu k pojištění bydlení. Největší zájem klienti projevili o asistenci v domácnosti, tedy například pečovatelskou službu včetně úklidu, dovozu léků, stravy a nákupů (50%) nebo hlídání dětí
a domácích mazlíčků (15%). Druhou velkou oblastí nejistoty jsou u klientů právě situace vyžadující právní asistenci. Nejvíce by ocenili oporu v oblastech právní pomoci, ochrany
a poradenství v případech spojených s řešením možných občansko-právních sporů (53 %).

Nadstandardní asistenční služba Zelená asistence Hypoteční banky je určena pro všechny nové klienty Hypoteční banky, kteří si sjednají pojištění bydlení k hypotečnímu úvěru. Asistenčních služeb může využít nejen pojištěný, ale také všichni blízcí žijící s pojištěným ve společné domácnosti. Cena asistenční služby je 41 korun měsíčně (492,- ročně) a v rámci dvouměsíční akční nabídky může klient získat při sjednání služby slevu z úrokové sazby hypotečního úvěru 0,1 %.

Oblasti, ve kterých mohou klienti využít služeb asistenční služby:

Osobní asistence

V rámci jedné události může klient využít bezpočet druhů služeb Osobní asistence, jako jsou například ošetřovatelská služba, úklid bytu, transport do/ze zdravotnického zařízení, dovoz léků, hlídání dětí nebo práce na zahradě v jakémkoliv ročním období. A jak konkrétně může Zelená asistence fungovat?

Když Helena uslyšela od svého lékaře, že musí na akutní operaci slepého střeva, neuměla
si představit, co se stane s jejími třemi dětmi, manžel totiž chodí do práce a takhle narychlo
si dovolenou vzít nemůže. Po dobu třídenní hospitalizace je pohlídá babička, ale i ta ještě pracuje a na delší dobu ji zaměstnavatel dovolenou nedá. Naštěstí si vzpomněla,
že má od Hypoteční banky pojištění asistenčních služeb a zavolala na uvedené telefonní číslo.

Od chvíle, kdy se vrátila z nemocnice, je velmi spokojená, denně chodí ošetřovatelská služba, aby se postarala o děti, má zařízenou donášku nákupů a domluvený úklid jednou za týden. Zatím to vypadá, že se stačí postarat o otevření dveří, protože se vším ostatním se mohu spolehnout na asistenční službu Hypoteční banky.

Právní asistence

Cílem služeb Právní asistence je poskytnout klientovi maximální pohodlí a pomoc při řešení nenadálých situací, jako je například vysvětlení jakýchkoliv právních pojmů, právní ochrana, bezplatná konzultace ohledně pojištěné domácnosti/nemovitosti se specializovaným právníkem či zastupování v případě občansko-právních sporů.

Právní asistence se může hodit třeba i při řešení nepříjemností se sousedy:

V bytě nad Sářinou kuchyní byly nejspíš nekvalitně provedeny odpady a tak jí na stropě prosakovala voda. S paní majitelkou nebylo možné se dohodnout, na dopisy ani jinou snahu
o domluvu nereagovala. Po kontaktování asistenční linky jí na sjednané schůzce doporučil právník nárokovat si náhradu škody – může majitelku požádat jak o uvedení poškozeného stropu do původního stavu nebo o náhradu škody v penězích. Právník jí dopis pomohl sepsat. Pokud majitelka bytu nad Sářiným bytem nebude ani tak spolupracovat, rozhodli se podat žalobu na náhradu škody
.

Rezervační servis

Rezervační servis Concierge je klientovi k dispozici BEZPLATNĚ A BEZ OMEZENÍ limitem plnění, a to například při vyhledání spojů a rezervací letenek, vlaků a autobusů, zprostředkování náhradního vozidla, rezervací ubytování a služeb, kulturních a sportovních akcí.

A opět malý příklad, jak lze rezervační servis využít v praxi. Milan by rád překvapil svou manželku a vzal ji na víkend do Paříže. Bohužel nemá čas na hledání nejvhodnějších spojů
a hotelu, tak se obrátil na asistenční službu Hypoteční banky. Operátor mu zarezervoval nejvhodnější letenky a také dvě noci v romantickém hotelu, včetně lahve sektu a večeře při svíčkách.

Jak probíhá asistenční zásah

Pojištěný klient kontaktuje asistenční službu na telefonním čísle 222 803 442, kde se spojí
s operátorem a nahlásí požadavek zajištění asistenční služby, své identifikační údaje a další údaje potřebné pro zajištění asistenční služby. Operátor domluví způsob zajištění asistenční služby s jejím konkrétním poskytovatelem a kontaktuje zpět klienta. Ten tak obratem obdrží informace, jakým způsobem, kdy a kým bude jeho požadavek na asistenční službu zajištěn. Pro klienty, kterým Hypoteční banka zajistila pojištění Bydlení s touto unikátní asistenční službou ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou, je v rámci České republiky k dispozici téměř tisíc prověřených partnerů zajišťujících asistenční zásah, čímž Zelená asistence Hypoteční banky splňuje požadavek na rychlý a kvalitní servis.

Limity plnění

Finanční limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost je uveden v tabulce. Do tohoto limitu se započítávají veškeré náklady/úhrady spojené s danou pojistnou událostí.

Limity plnění asistenční služby

Typ asistence

Limit na pojistnou událost

Počet pojistných událostí za pojistný rok

Osobní asistence

5 000 Kč

2

Právní asistence

10 000 Kč

Rezervační servis Concierge

bez limitu

neomezeně

 

Více informací o nové asistenční službě získáte na:

www.hypotecnibanka.cz/hypoteky/sluzby/zelena-asistence 

Datum: 3. 6. 2013 10:54:00