Hypoteční banka, největší emitent hypotečních zástavních listů v České republice, má od letošního léta schválený nový, v pořadí již třetí, dluhopisový program s dobou trvání 30 let. Ten Hypoteční bance umožní vydávat hypoteční zástavní listy až do maximálního objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200 miliard korun.  Hypoteční banka si tímto dluhopisovým programem vytvořila rámec pro získání dostatečného objemu zdrojů financování hypotečních úvěrů poskytovaných v následujících letech.

„Každá emise hypotečních zástavních listů Hypoteční banky je vždy velmi rychle prodána. Odráží to fakt, že HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. jsou velmi atraktivní investiční alternativou a patří mezi jedny z nejvýnosnějších a přitom nejbezpečnějších investic. I z tohoto důvodu jsme velmi rádi, že máme v letošním roce možnost představit nový dluhopisový program, který je po našich předchozích zkušenostech nastaven na období třiceti let,“ uvádí Jan Sadil, generální ředitel a předseda představenstva Hypoteční banky.

Do dnešního dne již Hypoteční banka emitovala celkem 72 emisí. Právě sedmdesátá druhá emise je první emisí třetího dluhopisového programu a je opět určena pro klienty privátního bankovnictví ČSOB. HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. z této emise mají nominální hodnotu 10 tisíc korun a byly vydány s  kupónem 1,06 % v celkovém objemu první tranše 500 milionů korun. HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. z této emise jsou splatné v roce 2018.

Hypoteční banka vydává HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. již od roku 1996. Až do současnosti emitovala HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. v celkovém objemu 154 miliard korun. Její dva předchozí programy v objemu 100 miliard korun z roku 2005 a 30 miliard korun z roku 2002 jsou již téměř vyčerpány.

Datum: 15. 7. 2013 10:32:00