Peníze, kariéra a úspěch? Rodinný důmStavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvíce tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví. se zahrádkou a bazénem? Nové auto či atraktivnější partner? Co Češi jeden druhému závidí a proč? To detailně zjišťoval nejnovější průzkum Hypoteční banky ze série Češi a bydlení.

Až 67 % Čechů má alespoň občas pocit, že někteří lidé v jejich okolí si to, co mají, nezaslouží. 25 % z nás se také setkalo se závistí v rámci vlastní rodiny. „Nadpoloviční procento Čechů považuje závist za typicky český rys a tvrdí, že jsme závistivější než obyvatelé ostatních evropských zemí,“ uvádí výsledky průzkumu ředitel marketingu Hypoteční banky Jiří Ochec. Asi nepřekvapí, že nejvíce si závidíme peníze. A to bez ohledu na pohlaví, věk či společenské postavení. A jak vypadá typický český závistivec? Jde o muže ve věku 18 až 29 let se středoškolským vzděláním, nebo stále studujícího, který žije v krajském městě.

Chceme bydlet ve vysněném, závidíme domek s hezkou zahrádkou

Stranou ale nezůstává ani kvalitnější bydlení či vybavení domácnosti, které řeší převážně lidé v krajských městech. Nejvíce si závidíme zahradu, terasu, krb nebo fakt, že někdo žije ve vlastním rodinném domě. „To koresponduje s výsledky našeho loňského průzkumu, který ukázal, že o vlastním rodinném domku u lesa také většina Čechů sní jako o ideálním bydlení,“ vysvětluje Jiří Ochec. A za co se doma před návštěvou stydíme? Většina Čechů se shodne na tom, že za největší ostudu považují nepořádek. Neradi také ukazujeme třeba nemoderní vybavení, starou kuchyň, málo nábytku, umakartovou koupelnu či špinavá okna.

Průzkum také zkoumal, na co jsme nejvíce hrdí. Zatímco ženy nejčastěji zmiňují vlastní dům či byt, soběstačnost a také schopnost zařídit si domácnostDomácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby. tak, aby se v ní všichni členové cítili příjemně, muži oceňují především dosažené vzdělání, úspěch v zaměstnání či podnikání. Nebo fakt, že dokázali zplodit dítě (a že se jim jako první narodil syn) a také manuální zručnost – tedy schopnost postavit vlastní dům nebo alespoň zrekonstruovat byt.

Nejsme tak nepřejícní, jak se na první pohled zdá

Ačkoliv závist otevřeně přiznáváme, nejsme tak škodolibí a nepřejícní, jak to možná na první pohled vypadá. Jen třetina z nás občas zatouží po tom, aby ti, kteří jsou na tom lépe, o svůj majetek a postavení přišli. Ti, kteří se se závistí již setkali, se zase snaží chovat tak, aby své okolí příliš nedráždili.

„Pokud si všichni závidíme peníze a úspěch, podvědomě závidíme i způsoby, jakými jich dosahujeme,“ komentuje výsledky průzkumu Marta Boučková. „Ženy tedy závidí ostatním ženám jejich krásu, protože ji považují za jakousi vstupenku k bohatšímu partnerovi a tím pádem vyššímu životnímu standardu, případně dobrou kariéru, která jim dodá pocit nezávislosti a svobody. Mužům se zase nelíbí, když jiný muž vybuduje úspěšnou firmu nebo rychle postupuje po kariérním žebříčku, protože vidí všechny ty pozitivní efekty, které to s sebou přináší: více peněz, lepší dům a auto, hezčí partnerku, větší sebevědomí.“

Ačkoliv závist pocítí v životě téměř každý z nás, Marta Boučková to tak negativně rozhodně nevidí. „Nemyslím si, že by Češi v souvislosti se závistí představovali nějaký extrém. Závist je navíc přirozená lidská vlastnost, a v jistém smyslu může být prospěšná. Když někomu něco závidíme, žene nás to dál, nutí nás to k dalšímu rozvoji a úsilí, protože chceme také něco dokázat, a to je přece pozitivní. Samozřejmě se u některých lidí může zvyšovat i pocit hořkosti, že druzí mají něco, co oni ne. Tito lidé už ale obvykle rezignovali a vlastně jen hledají další a další záminky, aby si dokázali, že svět je nespravedlivý a nevlídný. Možná že je. Záleží ale na každém z nás, jak se s ním popere a hlavně jaký přístup k němu zaujme.“

Poznámka: Průzkumu Hypoteční banky se zúčastnilo celkem 999 respondentů a respondentek starších 18 let. Realizoval se v průběhu února 2014 kvantitativní i kvalitativní metodou šetření a spolupracovaly na něm agentury Confess Research a STEM/MARK

Datum: 23. 4. 2014 12:52:00