Nejméně si na bydlení půjčuje svobodná žena do třiceti let. Stačí jí 1,7 milionu korun. Naopak o nejvyšší hypoteční úvěry žádají manželské páry nad 30 let se třemi a více dětmi. Výše jejich hypotečního úvěru pak překračuje 2,4 milionu korun. S přibývajícím věkem a rodinným stavem žadatelů o hypotéku se také mění účel jejího sjednání. Zatímco svobodná žena si obvykle pořizuje malý byt, rodiny s dětmi se stěhují z bytu do rodinného domu, který si však nestaví nový, ale rekonstruují.


Ještě jí nebylo třicet, je svobodná, bez dětí a její měsíční splátka hypotečního úvěru je 6 342 korun. Pokud to není žena ale svobodný a bezdětný muž, jeho měsíční splátka je o 450 korun vyšší a vyšší je i suma, kterou si na bydlení půjčil – v průměru o sto tisíc korun, tedy 1,8 milionu korun. Na opačném pólu obyvatel Česka s hypotečním úvěrem pak stojí manželské páry se třemi a více dětmi, které si na větší byt či dům v průměru půjčují 2,4 milionu a měsíčně splácí 10 351 korun. „Z našich statistik, které vychází z informací o stovkách tisících našich klientů, například víme, jak velký vliv na typ pořízené nemovitosti má věk žadatelů a skutečnost, zda žijí sami či s partnerem. Jakmile totiž o hypoteční úvěrÚvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava se obvykle využívá financovaná nemovitost, ale lze ručit i jiným objektem. Existují dva typy hypotečních úvěrů. Účelová hypotéka, která je určená na financování nemovitosti a neúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka), kdy lze úvěr použít na financování čehokoliv. lidé žádají ve dvou, rapidně roste počet žádostí na financování koupě domu. Zatímco 66 procent žen, které žádají o úvěr bez partnera a 52 procent mužů žádajících o úvěr bez partnerky, pořizuje na hypotéku malý byt, ve chvíli, kdy žádost podává pár, peníze z úvěru míří na pořízení domu. U párů pod 30 let je to v 60 procentech případů, u párů nad 30 let v 59 procentech případů. Dá se říci, že tito klienti už počítají s narozením potomka, pro něhož budou potřebovat větší prostor,“ říká Kateřina Krásová, ředitelka marketingu Hypoteční banky.

Ze statistik Hypoteční banky také vyplývá, kdo se nejčastěji pouští do výstavby nového rodinného domu, kdo kupuje starší dům, kdo renovuje a jaké skupiny žadatelů se nejvíc týká otázka refinancování úvěru. „Zajímavé je, že nejčastěji staví páry, které ještě nemají dítě, konkrétně skupina svobodných (23 %) a sezdaných (26 %) párů do třiceti let. Naopak nejméně se do výstavby vcelku logicky pouští svobodné ženy do 30 lety a také rodiny se třemi a více dětmi. Zatímco u první skupiny kromě financí a zkušeností chybí na stavbu domu odvaha, u rodin s dětmi to bude především čas, protože tato skupina dává přednost koupi staršího domu nebo úvěr používá na rekonstrukci vlastního bydlení,“ dodává Kateřina Krásová.


Právě na rodiny s dětmi míří i aktuální marketingová kampaň Hypoteční banky nazvaná „Až přiletí čáp, spolu to zvládneme“. Je zacílená především na mladé do 35 let, kteří plánují pořízení vlastního bydlení a v budoucnu i založení rodiny. Hypoteční banka jim totiž za každého nově narozeného potomka nabídne snížení sazby hypotečního úvěru. Podstata kampaně je postavena na snížení měsíční sazby o 0,1 procentního bodu, na kterou bude mít plátce hypotečního úvěru nárok po narození miminka. Nárok na slevu budou mít ti, kteří svému miminku sjednají investiční pojištění Fortík od ČSOB Pojišťovny pro případ úrazu nebo nemoci.

Datum: 8. 3. 2017 10:01:00