Tuzemské banky poskytly svým klientům v roce 2022 úvěry na bydlení ve výši 217 miliard korun. Ve srovnání s mimořádným výsledkem v roce 2021 se jedná o pokles na 40% úroveň. Z hlediska objemu půjčených prostředků se tak trh vrací k situaci před tímto extrémním nárůstem. Podle očekávání se projevil dopad zvýšení úrokových sazeb a dalších regulačních kroků ČNBČeská národní banka - www.cnb.cz., jakož i dramatický růst inflace. Naopak nejlepší rok zaznamenal segment stavebního spoření, který se díky příznivým úrokovým sazbám stává zajímavou spořící i úvěrovou příležitostí. Skupina ČSOB poskytla klientům hypoteční úvěry v objemu 42 mld. Kč a úvěry ze stavebního spoření v objemu 12 mld. Kč.

  • Objem poskytnutých hypoték bankami v roce 2022 dosáhl 163 mld. Kč
  • Objem úvěrů ze stavebního spoření činil 54 mld. Kč
  • Skupina ČSOB poskytla klientům hypoteční úvěry ve výši 42 mld. Kč a úvěry ze stavebního spoření v objemu 12 mld. Kč
  • Počet hypotečních úvěrů na udržitelné bydlení, které skupina ČSOB poskytla, vzrostl o 12 % na 2161 v roce 2022
  • V roce 2022 bylo v České republice uzavřeno celkem 570 000 smluv na stavební spoření, což je nejlepší výsledek za posledních 8 let
  • Poptávka po nemovitostech (s výjimkou pozemků) stagnovala, což vedlo ke zpomalení růstu jejich cen
  • Úrokové sazby hypotečních úvěrů dosáhly vrcholu a očekává se jejich stagnace

Po extrémním růstu poptávky v roce 2021, kdy se objem poskytnutých hypotečních úvěrů razantně zvýšil ve srovnání s rokem předchozím, došlo v roce 2022 k očekávanému poklesu. „Rok 2022 se nesl ve znamení výrazného ochlazení trhu s bydlením. Skončilo období extrémně nízkých sazeb a rychlého růstu cen nemovitostí. Celková ekonomická situace ve spojení s regulačními opatřeními ČNBČeská národní banka - www.cnb.cz. vedla ke zpomalení trhu. Podobný vývoj očekáváme i v roce 2023,“ říká Martin Vašek, generální ředitel Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

Objem poskytnutých hypoték klesl na úroveň před rokem 2021

Objem poskytnutých úvěrů v roce 2022 se snížil na téměř polovinu v meziročním srovnání. Mírně klesla i průměrná výše hypoték. Dopad rostoucí inflace, obavy z nárůstu cen energií i snížení dostupnosti hypotečních úvěrů jako důsledek regulačních opatření ČNBČeská národní banka - www.cnb.cz. se významně odrazily na růstu nejistoty obyvatel a poklesu zájmu o hypotéky. „V segmentu hypoték se výrazně projevilo očekávané ochlazení. Musíme však mít na paměti, že současnou situaci srovnáváme s rokem 2021, který byl v mnoha ohledech výjimečným. Úrokové míry dosáhly v minulém roce vysokých hodnot, dalo by se říct maxima. Pozvolný pokles by se mohl dostavit v druhé polovině roku 2023,“ dodává Martin Vašek.

Stavební spoření zaznamenalo nejvyšší zájem

I v roce 2022 se ukázalo, že stavební spoření zůstává atraktivním spořícím nástrojem pro většinu domácnostDomácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby.í. Nově bylo uzavřeno 570 000 smluv, což je nejvyšší počet za posledních 8 let. Objem poskytnutých úvěrů stavebními spořitelnami ‒ 54 mld. Kč ‒ sice nedosahuje výsledků rekordního roku 2021, nicméně se jedná o jeden z nejlepších výsledků od roku 2010. „Pro velkou část veřejnosti se jedná o spořící produkt číslo jedna. Dlouhodobě se ukazuje, že aktivní smlouvu o stavebním spoření má téměř 1/3 Čechů. K zájmu o stavební spoření v současnosti přispívají zajímavé úrokové sazby na spořících účtech, ale také dostupnost úvěrů a jejich příznivé sazby ve srovnání s hypotékou,“ komentuje situaci Vlastimil Nigrin, člen představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

Trh s nemovitostmi stagnuje. Výjimkou jsou pozemky

Trh nemovitostí se vyznačoval znatelným ochlazením, a to zejména v druhé polovině roku 2022. Pokles poptávky se dotkl jak domů, tak bytů. Poptávka po rekreačních objektech se zastavila. To mělo za následek výrazné zpomalení růstu cen nemovitostí. Výjimkou jsou pozemky, kde sice došlo k zpomalení cenového růstu, nicméně poptávka neklesla. „Na trh negativně působily zejména vysoké sazby hypoték. To se projevilo v poklesu poptávky po bytech a zpomalení růstu jejich cen. U domů se poptávka přesunula směrem k menším a levnějším domům s možností topení na tuhá paliva nebo k novějším energeticky úsporným rodinným domům,“ dodává Martin Vašek.

Roste poptávka po energeticky úsporném bydlení

Energetická krize a s ní spojená rostoucí zátěž pro domácí rozpočty razantně zasáhly do oblasti bydlení a došlo k nárůstu poptávky po energeticky úsporném bydlení. To se odrazilo i v zájmu o výhodné finanční produkty podporující udržitelné bydlení. „Zájem o energeticky úsporné bydlení vykazuje rostoucí trend. Projevuje se to, jak v poptávce po uvedeném typu nemovitostí, tak i po relevantních finančních produktech. Skupina ČSOB v roce 2022 poskytla 2 161 hypoték na udržitelné bydlení, což je nárůst o 12 % ve srovnání s rokem předchozím. Abychom pomohli klientům, kteří financují energeticky úsporné bydlení, vytvořili jsme ucelenou nabídku produktů a navázali poradenskou spolupráci s Centrem pasivního domu,“ říká Martin Vašek.

Rok 2023 ve znamení stabilizace a udržitelného bydlení

Rok 2023 bude rokem pokračující stabilizace trhu. Inflace zřejmě dosáhla svého vrcholu a její míra bude postupně klesat. Stejně tak se dá očekávat stagnace úrokových sazeb hypotečních úvěrů. Z hlediska objemu poskytnutých hypotečních úvěrů se dá očekávat stabilizovaná situace na úrovni roku 2022.

„Významným tématem pro skupinu ČSOB zůstává financování udržitelného bydlení. I v roce 2023 očekáváme pokračování růstu poptávky podpořené komplexní nabídkou zahrnující celé spektrum úvěrů a meziúvěrů na udržitelné bydlení, ale i poradenstvím v oblasti energetických úspor a získávání dotační podpory,“ zdůrazňuje prioritu skupiny Vlastimil Nigrin.

Pokračující oživení je možné očekávat i v segmentu stavebního spoření, kde se k silné tradici produktu přidají i zajímavé úrokové sazby, které budou motivovat potenciální střadatele.   Současně se projeví i zajímavost stavebního spoření jako dostupného a úrokově zajímavého řešení pro financování úprav a rekonstrukcí.

Datum: 25. 1. 2023 13:52:00