Hypoteční Banka a ČSOB Stavební spořitelna dočasně navyšují limity pro přímou výplatu pojistného plnění klientům, kterým tornádo poškodilo nemovitost financovanou úvěrem poskytovaným těmito společnosti. Opatření je možné použít na pojištění zástavy u kterékoliv pojišťovny.

Skupina ČSOB začala zákazníkům postiženým tornádem pomáhat bezprostředně po této živelní katastrofě. Lidé mohou žádat o odklad splátek úvěrů až na půl roku bez zápisu do registru dlužníků a dalších poplatků. ČSOB Pojišťovna začala vyplácet zálohy na pojistné plnění už druhý den po nahlášení škod a odpustila zákazníkům spoluúčasti za škody vzniklé v souvislosti s tornádem. Součásti produktu je i nárok na náhradní ubytování do sjednaného limitu a u nejnovějších typů pojištění možnost čerpat i jednorázovou podporu nad rámec pojistného plnění ve výši 50 tisíc korun využitelnou na cokoli. Klientům, kterým tornádo zničilo automobil, poskytla náhradní vůz. ČSOB také nabízí úvěry s výhodnou úrokovou sazbou.

Naším cílem nyní je, aby zákazníci skupiny ČSOB měli co nejrychleji k dispozici přiměřenou sumu a mohli začít obnovovat své bydlení. Standardem je, že klientům lze přímo vyplatit 300 tis. Kč, ale v těchto případech by dotčeným klientům pojišťovna mohla vyplatit přímo až 1 milion korun, s výjimkou případů, kdy je dům určen k demolici – ty budeme řešit individuálně“ říká generální ředitel Hypoteční banky Jiří Feix.

Pokyny pro klienty zasažené touto živelnou událostí:

  1. Pokud je to možné, zachovejte klid a zabraňte vzniku dalších škod.
  2. Vzniklou událost nafoťte a sepište rozsah poškození.
  3. Po zdokumentování a sepsání můžete začít s odstraňováním následků.
  4. S opravami, které neohrožují vaše zdraví nebo majetek, vyčkejte po prohlídce nebo domluvě s pojišťovnou.
  5. Událost co nejdříve oznamte své pojišťovně a nám.
  6. Konkrétní kroky v dalším postupu Vaší situace (např. výplata přímo na Váš účet) budou ze strany zástavního věřitele, tj. vaší banky a vaší pojišťovny řešeny koordinovaně.
  7. Pojišťovnám i klientům doporučujeme při komunikaci s Hypoteční bankou v případech, kdy se jedná o jakoukoliv pojistnou událost, použít e-mailovou schránku pojisteni@hypotecnibanka.cz
  8. Pro komunikaci s ČSOB Stavební spořitelnou použijte prosím e-mail uverove_zmeny@csobstavebni.cz
Datum: 2. 7. 2021 18:00:00