Češi se čím dál víc orientují v nabídce finančních produktů a dokážou si spočítat jejich výhody. Dokazuje to i vysoký zájem klientů Hypoteční banky o sedmiletou fixaci úrokové sazby, nejvíc ze strany lidí s vysokoškolským vzděláním. Sedmiletky totiž od svého zavedení v létě letošního roku tvoří až pětinu všech nově poskytnutých hypoték banky. Klienti si tak pojišťují současné výhodné úrokové sazby a nízké měsíční splátky na co nejdelší období. Na sedmiletou fixaci si lidé také průměrně berou vyšší hypoteční úvěry.

„Zájem o sedmileté fixace je vysoký zejména na straně vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří dokáží lépe vnímat jednotlivá rizika ekonomického vývoje, například velmi pravděpodobný budoucí růst úrokových sazeb,“ říká Jiří Ochec, ředitel marketingových analýz Hypoteční banky.

Sedmiletá fixace se tak z pohledu klientů ukazuje jako zlatá střední cesta, jak si zachovat současnou nízkou úroveň úrokových sazeb a tím i nižší měsíční splátky po co nejdelší možné období. „Naši klienti jasně ukazují, že si své finance pečlivě hlídají a snaží se chytře ušetřit i na finančních produktech. Pětileté fixace mohli z tohoto pohledu někteří klienti považovat za příliš krátké období, desetiletou naopak za zbytečně dlouhé a dražší řešení. To je hlavní důvod, proč jsme sedmiletou fixaci v Hypoteční bance v červnu zavedli,“ dodává Jiří Ochec. S delší dobou fixace také klienti žádají o vyšší hypoteční úvěry. Od svého zavedení se výše průměrné hypotéky se sedmiletkou pohybuje přibližně o 200 tisíc korun výše, než je tomu u průměrné hypotéky s pětiletou fixací.

Vývoj posledních let jasně ukazuje, že klienti mají o delší fixace úrokových sazeb u svých hypotečních úvěrů čím dál větší zájem. V letošním roce například pětileté fixace porážejí ve statistikách ty tříleté, své místo si za necelé tři měsíce existence již získaly i fixace sedmileté.

Datum: 19. 9. 2013 13:19:00