Při pořizování vlastního bydlení Češi nejvíce dbají na dostupnou přírodu, parkování či bezpečnost lokality. Některé požadavky Čechů na bydlení se ale s věkem mění. Zatímco dostupnost obchodů je pro ně s přibývajícími roky čím dál důležitější, na míru okolního hluku či dostatek pracovních příležitostí dbáme hlavně mezi 35 a 44 lety. Celková spokojenost s bydlením s věkem mezi Čechy stoupá.

Jak ukázal průzkum agentury NMS Market Research pro skupinu ČSOB, nejvíce si svůj domov chválí lidé kolem šedesátky. Právě věk hraje v postoji Čechů k vlastnímu bydlení velkou roli. Odvíjí se od něj i hlavní požadavky na domov a jeho okolí.

„S přibývajícími lety konstantně roste i celková spokojenost s bydlením, ale jen do určitého věku. Nejspokojenější věkovou kategorií jsou Češi mezi 55 a 64 lety, a to 66 % z nich. Naopak mladí lidé mezi 18 a 24 lety jsou se svým bydlením v 57 % případů nespokojeni. To může souviset zejména s horší dostupností vlastního bydlení pro mladé, a tím, že častěji bydlí v pronájmu,“ vysvětluje Jiří Feix, předseda představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

I vzhledem ke zvyšování cen nemovitostí je proto pro budoucí zájemce o vlastní bydlení důležité začít myslet na uspoření dostatečného množství financí co nejdříve. „Pro mladé lidi je dobrým startem zejména stavební spoření, které pak mohou využít buď k získání úvěru na bydlení nebo jako základ pro rekonstrukci,“ říká Jiří Feix.

Obchody i chodníky

Mezi faktory, kterým různé věkové skupiny přikládají rozdílnou důležitost, patří zejména míra hluku, dostatek pracovních příležitostí, bezpečnost chodců, dostupnost obchodů i vzdálenost k nejbližší zastávce MHD. Právě MHD a množství pracovních příležitostí ovlivňuje spokojenost s bydlením především u lidí ve věku 35-44 let. Pro stejnou skupinu je nejvíce důležitá i míra hluku, a to především kvůli jejich dětem.

Češi nejsou zvyklí se za prací stěhovat, proto při výběru vlastního bydlení dbají na to, aby v okolí bylo dostatek pro ně vhodných pracovních příležitostí. Stejně tak ale preferují klidná místa pro své rodiny. Pro ostatní věkové skupiny naopak tyto faktory přestávají hrát velkou roli,“ doplňuje Jiří Feix.

S postupným stárnutím a horší mobilitou jsou pro Čechy důležité také vhodné cesty pro chodce a jejich celková bezpečnost v silničním provozu. Stejný vývoj pozorujeme i u dostupnosti obchodů, u kterých vliv na spokojenost s bydlením také postupně narůstá.

Na regionu tolik nezáleží

Češi jsou se svým bydlením obecně spokojeni. Mezi faktory, které se s časem nemění a jsou pro ně při hledání nového bydlení nejdůležitější patří dobré sousedské vztahy, bezpečnost lokality a dostupnost přírody a parků. Průzkum pro skupinu ČSOB ukázal, že respondentům velmi záleží i na možnostech parkování či hustotě automobilové dopravy.

Rozdíly ve spokojenosti s bydlením pak nejsou patrné ani mezi jednotlivými lokalitami v republice. Zatímco v hospodářsky slabších regionech, jakými jsou Ústecko nebo Moravskoslezský kraj, dosahuje podíl spokojených obyvatel s bydlením 52 %, v silnějších regionech se celková spokojenost okolo 55 %.

Datum: 15. 9. 2021 13:57:00