Ve čtvrtek 15. října 2015 proběhlo ve Velkém sále paláce na Žofíně v pořadí již 185. Žofínské fórum na téma 20 let hypoték na českém trhu a jejich budoucnost. Hlavními účinkujícími, kteří před sálem zaplněným odborníky ze sektoru bankovnictví a zástupci médií přednesli svá vystoupení, byli Miroslav Singer, guvernér České národní banky, Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu, Pavel Ševčík, první generální ředitel Českomoravské hypoteční banky, Petr Kučera, výkonný ředitel a místopředseda představenstva CRIF – Czech Credit Bureau, Jan Sadil, předseda představenstva Hypoteční banky a Lenka Jurošková, náměstkyně ministra financí ČR.

 Miroslav Singer zahájil konferenci s prezentací na téma: Měnová politika ČNBČeská národní banka - www.cnb.cz. a česká ekonomika. Ve svém příspěvku posluchače seznámil s provedeným oslabením koruny a jeho pozitivním dopadem na obrat hospodářského vývoje. Zmínil současný poměrně rychlý růst české ekonomiky, který je tažen všemi složkami domácí poptávky. Podle guvernéra České národní banky však rostoucí poptávka po pracovních silách zatím nevedla k výraznějšímu růstu mezd.

 Luděk Niedermayer se nemohl zúčastnit konference osobně, a tak promluvil k přítomným alespoň prostřednictvím videozáznamu na téma: Role finančního sektoru v podpoře ekonomiky a poučení z minulých let, jak sektor regulovat. Podle europoslance Niedermayera je důležité, aby banky měly při poskytování úvěrů dostatečné kapitálové zajištění, a to především v období bankovní krize a po krizovém období.

 Další z řečníků, Pavel Ševčík, pokračoval retrospektivním vstupem, ve kterém připomněl deset podstatných rozdílů při poskytování hypoték v roce 1995 a dnes. Připomněl také, jaké výhody dvacetileté působení bankovních institucí na hypotečním trhu přineslo. V první řadě zmínil změnu uvažování klientů, kteří v polovině devadesátých let minulého století považovali hypotéku za cestu ke ztrátě střechy nad hlavou, kdežto dnes je hypotéka vnímána jako možnost, jak naopak vlastní bydlení získat. Podle prvního generálního ředitele Českomoravské hypoteční banky způsobily hypotéky rozvoj bydlení, neboť díky nim se dnes staví v Česku pětkrát více developerských projektů než v roce 1995.

 Petr Kučera přítomným v sále vysvětlil roli úvěrových registrů při rozvoji hypotečního trhu a vysvětlil důležitost jejich existence. Odpověděl na otázku, zda jsou úvěrové registry spíše „Velký bratr“ nebo pomocník a zdůraznil důležitost přístupu poskytovatelů úvěrů k informacím o celkovém úvěrovém zatížení klienta. Podle výkonného ředitele a místopředsedy představenstva CRIF – Czech Credit Bureau se celkové zadlužení za 10 let zvýšilo třikrát, zatímco mzdy vzrostly jen o 47 %. Díky registrům je dnes 39 % žádostí klientů zamítnuto, u jedné třetiny žadatelů je to právě z důvodu jejich předlužení.

 Jan Sadil představil hostům Žofínského fóra současnou situaci na trhu hypoték a naznačil možný směr budoucího vývoje v této oblasti. Podle Jana Sadila, předsedy představenstva Hypoteční banky, zažívá letos hypoteční trh rekordní rok jak v počtu poskytnutých hypotečních úvěrů, tak v nejnižší historické míře úrokové sazby.

„V letošním roce poskytly banky v České republice svým klientům téměř 180 miliard korun, přičemž za uplynulých 20 let je to již v nominální hodnotě úctyhodných 929 miliard korun, které si české domácnosti půjčily od bank na bydlení. Zároveň se úroková sazba letos dotkla historického minima, kdy dosahovala jen 2,11 procenta. To je za dvě dekády fungování hypoték na českém trhu obrovský posun, neboť v roce 1995 byla běžná úroková sazba 14 procent,“ připomíná Jan Sadil.

A jak vidí předseda představenstva Hypoteční banky budoucí vývoj na trhu hypoték? „Odhaduji, že minimálně do konce roku 2016 zůstanou úrokové sazby stále nízké. Mírný nárůst sazeb se i dle predikcí ČNBČeská národní banka - www.cnb.cz. dá očekávat počátkem roku 2017,“ předpovídá Jan Sadil.

V oblasti vyřizování žádostí o úvěr a v následných administrativních krocích bude Hypoteční banka pokračovat v započatém zjednodušování procesů, využívání on-line komunikačních nástrojů a aplikací pro chytrá mobilní zařízení a omezení dokumentů v papírové podobě.

 Posledním z řečníků 185. Žofínského fóra byla Lenka Jurošková, která přišla posluchačům přiblížit nový zákon o úvěru pro spotřebitele. Podle náměstkyně ministra financí ČR pro mezinárodní vztahy by měla nová právní úprava úvěru pro spotřebitele zavést stejné principy regulace a ochrany spotřebitele jako v ostatních sektorech finančního trhu a vytvořit podmínky pro účinný dohled. Zároveň rozšiřuje působnost ochrany spotřebitele a omezuje sankce při defaultu.

Datum: 16. 10. 2015 14:29:00