V prvním roce poskytování hypoték úrokové sazby přesahovaly 13 % a internet byl většině lidí téměř neznámý. Dnes úrokové sazby klesly ke 2 % a hypotéku si lze sjednat on-line.

 Psal se říjen roku 1995 a tehdy ještě Českomoravská hypoteční banka, která se o 10 let později proměnila na Hypoteční banku, jako první finanční ústav v České republice získal licenci na vydávání hypotečních zástavních listů. Tehdy započala moderní éra českého hypotečního trhu. Hypoteční banka, byť pod jiným názvem, si od tak samého začátku držela pozici lídra trhu. Ačkoliv konkurence mezi poskytovateli hypoték postupně přibývalo, pozici jedničky si Hypoteční banka stabilně drží i nyní, v roce, kdy slaví své dvacetileté výročí.

Jak bylo chování českých bankovních klientů ve vztahu k hypotékám z dnešního pohledu v počátcích odlišné, nejlépe ukazují čísla. Za první rok si úvěr u Českomoravské hypoteční banky vzalo pouze 150 klientů a průměrná úroková sazba byla přes 13 %. Oproti tomu letos za prvních šest měsíců Hypoteční banka poskytla 12 933 úvěrů s průměrnou úrokovou sazbou 2,12 %. Kdo si v roce 1995 požádal o hypoteční úvěrÚvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava se obvykle využívá financovaná nemovitost, ale lze ručit i jiným objektem. Existují dva typy hypotečních úvěrů. Účelová hypotéka, která je určená na financování nemovitosti a neúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka), kdy lze úvěr použít na financování čehokoliv., musel se vypořádat s žádostí, která měla 14 stran a její vyřízení trvalo několik týdnů. Dnes se smrskla do přijatelné a lehce čtivé podoby a její vyřízení je otázkou několika málo dnů. A změnili se také žadatelé. Zatímco v počátcích byl typickým klientem dobře vydělávající podnikatelOsoba zapsaná v obchodním rejstříku, která podniká na základě živnostenského oprávnění, na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku., který si stavěl velký dům v satelitu za Prahou, nyní si lidé půjčují hlavně na byty o rozloze kolem 50 metrů čtverečních v novostavbách v centru měst.

 „Asi nikdo z nás si v roce 1995 neuměl představit, že budeme hypoteční úvěry uzavírat prostřednictvím internetu nebo že místo schůzek na půdě banky budeme s našimi klienty běžně komunikovat prostřednictvím virtuální pobočky,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Hypoteční banky Jan Sadil.

 Z pohledu zájmu o hypoteční úvěry se za zlomový ukázal být rok 2000. Od té doby zájem o hypotéky totiž začal výrazně růst a každoročně se objem poskytnutých hypoték zvyšoval v řádech desítek procent. Například v roce 2004 meziroční narůst nově poskytnutých hypoték činil 30 % v počtu a 43 % v objemu. Žadatelé o půjčku na bydlení si pak v průměru odnášeli 1,268 mil. Kč s úrokovou sazbou, která se pohybovala kolem 4,5 %. Přitom ještě v roce 2000 v rámci celoročního průměru úroková sazba byla 8,8 %, tedy téměř dvojnásobek.

 Hypoteční úvěrÚvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava se obvykle využívá financovaná nemovitost, ale lze ručit i jiným objektem. Existují dva typy hypotečních úvěrů. Účelová hypotéka, která je určená na financování nemovitosti a neúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka), kdy lze úvěr použít na financování čehokoliv. začal být vzhledem k rostoucím reálným mzdám a klesajícím úrokovým sazbám dostupný i pro klienty, pro něž by podobná půjčka před rokem 2000 byla nedosažitelná. Vliv měla i vzrůstající poptávka po vlastním bydlení u mladé dorůstající generace a na to reagující rostoucí nabídka developerských projektů hlavně ve velkých městech,“ vysvětluje Jan Sadil, jenž připomíná rok 2004, kdy tehdy ještě Českomoravská hypoteční banka svým klientům začala nabízet hypotéku na družstevní bydlení, takzvanou americkou hypotéku a tři různě dlouhé sazby na 3, 10 nebo 15 let, aby hned v dalším roce už s novým názvem Hypoteční banka garantovala všem klientům nejnižší úrokovou sazbu u pětileté hypotéky ve výši 3,89 %.

 Ve světě hypoték se také začal stále více prosazovat internet, a proto Hypoteční banka v roce 2007 nabídla hypotéku on-line. Zájem o hypotéky byl tak velký, že se rok 2007 zapsal do historie jako období, které bylo co do objemu poskytnutých úvěrů nejvyšší – celkem si lidé na investice do nemovitostí půjčili 143 mld. Kč. Ovšem jak se později ukázalo, zájem může být ještě vyšší. Důkazem byl rok 2013, kdy banky klientům poskytly 150 miliard korun. Tomu ovšem předcházela ekonomická krize, která v krizových letech 2008 až 2010 zájem o hypotéky utlumila. Už rok 2011 opět přinesl masivní růst, který trvá prakticky dodnes, což je způsobeno hlavně rekordně nízkými úrokovými sazbami.

 „Vzpomínám si, že když byla na začátku roku 2014 úroková sazba na úrovni tří procent, pořád se mě novináři ptali, jestli bude ještě dál klesat. A já jsem odpovídal, že už je na úplném dně, protože jsem skutečně nevěřil, že dál bude ještě klesat. A ačkoliv sazba nyní začíná po mnoha letech mírně růst, letos v květnu jsme se dostali na průměrnou sazbu 2,05 %,“ říká Jan Sadil.

 Hypoteční banka je od samého začátku existence hypotečního trhu v České republice lídrem, který přichází s novými službami a inovacemi. Vždy se snaží být o krok před konkurencí, aby tak mohla nabídnout svým zákazníkům hypoteční úvěrÚvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava se obvykle využívá financovaná nemovitost, ale lze ručit i jiným objektem. Existují dva typy hypotečních úvěrů. Účelová hypotéka, která je určená na financování nemovitosti a neúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka), kdy lze úvěr použít na financování čehokoliv. co nejsnáze a nejpříjemněji a nejrychleji. „Jsem velice rád, že se nám dlouhodobě a trvale daří být tím, kdo ve svém oboru udává trend. A věřím, že minimálně dalších dvacet let to tak zůstane,“ plánuje Jan Sadil.

Datum: 28. 7. 2015 14:06:00