Jsou to především třetí strany, které se velkou měrou podílí na produkci hypoték i pojistek. Hypoteční banka a ČSOB Pojišťovna proto od ledna spolupracuje ve sloučeném týmu Externí distribuce. Tým má na starosti spolupráci se všemi obchodními partnery ČSOB pojišťovny a Hypoteční banky, s výjimkou specialistů na pojištění průmyslových rizik (makléřů). Hlavním cílem nového týmu je zefektivnění dosavadní spolupráce, předávání a sdílení zkušeností při komunikaci s obchodními partnery.

 „Hypoteční banka je ve spolupráci s třetími stranami velmi silná. Jsme v tomto ohledu na trhu nejdál – například jako jediná banka hodnotíme kvalitu úvěrového portfolia jednotlivých makléřů a kvalitu služeb pro klienty. Máme vlastní CRM, informační portál pro externisty a vyvíjíme nové aplikace,“ říká Vlastimil Nigrin, člen představenstva Hypoteční banky a vrchní ředitel pro oblast obchody a klienti.

Kromě zefektivnění spolupráce se všemi neexkluzivními externími stranami bude mít tato organizační novinka v rámci finanční skupiny ČSOB také vliv na rozšíření stávající nabídky o další produkty. Hypoteční banka dále nabídne v rámci svých kapacit i obslužná místa na vlastních pobočkách, včetně dosavadního týmu Externí sítě na centrále s cílem nabídnout lepší servis a podporu zejména v pojistných produktech svázaných s hypotečními úvěry.

Drahomír Najdenov, ředitel nového odboru externí distribuce Hypoteční banky k tomu dodává: „V současné době máme spuštěnu Modelovou hypotéku pro chytrá mobilní zařízení, připravujeme další úpravy v procesech, které budou komfortní pro naše obchodní partnery a naše klienty. ČSOB pojišťovna zůstává garantem kvality produktů a profesionální spolupráce, která je velmi dobře nastavena v oblasti neživotního pojištění. V životním pojištění jsme již zrealizovali zásadní produktové úpravy. Přinášíme skupinový model, který má za cíl umožnit našim obchodním partnerům jednoduchou orientaci, komfort v komunikaci a optimální servis, díky kterému budeme moci připravit našim klientům produkty na míru a celkově se jim od našich externích partnerů dostane individuálního přístupu“, říká.

Spolupráce v rámci nové organizační struktury funguje od 1. 1. 2015

Datum: 22. 1. 2015 15:15:00