Ceny rezidenčních nemovitostí napříč Českem v prvním kvartálu rostly ještě více, než se očekávalo. Všechny segmenty si připsaly prakticky největší čtvrtletní růst za posledních 10 let, ukázal HB Index. Vůbec nejvíce zdražily pozemky, jejichž ceny meziročně vzrostly o téměř 16 %, a to při inflaci okolo 3 %. Silnou poptávku i nadále podporují nízké sazby úvěrů na bydlení a vyšší zájem ze strany investorů. Pokračuje i zvýšená poptávka po rekreačních nemovitostech.

Koronavirová pandemie ani v prvním čtvrtletí letošního roku růst cen rezidenčních nemovitostí nezastavila, ukazuje HB INDEX. Počet vkladů vlastnického práva meziročně prakticky stagnoval. Přestože developeři uváděli na trh nové projekty, nabídka se postupně vyčerpává a objem neprodaných bytů poklesl. Ceny nájemného bydlení jsou stabilizované, v hlavním městě ale stále panuje velký převis nabídky nad poptávkou.

„V následujícím půl roce očekáváme pokračování cenového růstu, který zůstane nad 10% úrovní. Důvodem bude přetrvávající poptávka ze strany investorů i úrokové sazby, které se i přes mírné zvýšení drží na nízké úrovni. Ke zpomalení tempa růstu cen bude docházet pouze regionálně,“ vysvětluje Jiří Feix, předseda představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

Právě Hypoteční banka v prvním kvartálu letošního roku obhájila pozici jedničky na hypotečním trhu. K výsledku přispělo kromě rekordních prodejů i refinancování hypotečních úvěrů.

Níže naleznete grafy vývoje hodnot HB INDEXu u všech tří kategorií rezidenčních nemovitostí s komentářem Petra Němečka, ředitele odboru Nemovitosti Hypoteční banky. HB INDEX je zveřejňován čtvrtletně. Jeho aktuální i historické hodnoty naleznete také na www.hypotecnibanka.cz.

HB INDEX 1Q 2021 – Bytové jednotky:  

„U bytů jsme v prvním kvartálu letošního roku sledovali nejvyšší mezičtvrtletní růst cen za posledních 10 let. Jeho tahounem jsou nízké sazby úvěrů na bydlení a vyšší podíl investičních nákupů. Ceny rostly ve všech krajích minimálně o 3 % s tím, že nejvyšší růst jsme zaznamenali v Moravskoslezském, Karlovarském a Jihomoravském kraji, a nejmenší v Praze. Průměrná cenová hladina u zdejších novostaveb vzrostla o cca 3,5 %. Developeři zdražují v průběhu jednotlivých etap i vícekrát. Co se týče kategorií, nejvyšší růst cen byl opět u bytů o dispozicích 3+1 a 3+kk,“ shrnul Petr Němeček, ředitel odboru Nemovitosti Hypoteční banky.

 

HB INDEX 1Q 2021 – Rodinné domy:

„Nejvyšší tempo růstu za posledních 10 let jsme zaznamenali i u rodinných domů. Zájem je jak o nemovitosti v dobrém technickém stavu, tak o ty před rekonstrukcí. Trvá i poptávka po rodinných domech ve vzdálenějších lokalitách od velkých měst, ke kterým se vážou nižší ceny. Kromě nemovitostí k bydlení navíc pokračuje i vysoký zájem o objekty pro individuální rekreaci. Kromě vysoké poptávky za zdražováním rodinných domů stojí i mírně rostoucí ceny stavebních prací a materiálů. Staví se nejvíce ve Středočeském kraji a okolí Brna s tím, že developeři nabízejí převážně řadové rodinné domy,“ doplňuje Petr Němeček.

HB INDEX 1Q 2021 – Pozemky:

„V segmentu pozemků jsme v prvním kvartálu letošního roku zaznamenali nejvyšší čtvrtletní růst cen od samého vzniku HB Indexu v roce 2010. Stojí za ním i dlouhodobý převis poptávky nad nabídkou, kterou brzdí zastaralé územní plány a nedostatečné kapacity inženýrských sítí. Náklady na zasíťování navíc rostou. Spolu se zdražováním pozemků roste zájem o ty ve vzdálenějších lokalitách od okrajů velkých měst. I v tomto segmentu navíc pokračuje vyšší zájem o pozemky vhodné pro rekreační objekty,“ uzavírá Petr Němeček.

O HB INDEXu:

Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří. HB INDEX je zkonstruován s využitím hédonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky, člena skupiny ČSOB.

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010, jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu.

Datum: 6. 5. 2021 10:57:00