Podle nejnovějšího vydání cenového HB Indexu pokračoval ve čtvrtém kvartálu 2022 pokles trhu s nemovitostmi.  Jak u bytů, tak u rodinných domů došlo k dalšímu snížení poptávky.  V případě bytů došlo i k mírnému poklesu cen. U rodinných domů se zájem přesouvá k menším energeticky méně náročným nemovitostem. Jedině v kategorii pozemků registrujeme stabilní poptávku a kontinuální tempo růstu cen.

„Poslední kvartál 2022 symbolicky završil vývoj zejména druhé poloviny roku,“ komentuje údaje Martin Vašek, předseda představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny. „Vysoké ceny úvěrů a jejich nižší dostupnost ve spojení s celkovou ekonomickou situací vedly k dalšímu ochlazení trhu.“ Ceny bytů podle údajů HB Indexu v mezikvartálním srovnání poprvé klesly od začátku roku 2013, a to v průměru o 0,7 %. Tempo růstu cen dále zpomalilo i u rodinných domů. Ve srovnání mezi čtvrtletími se snížilo z 2,6 % na 1,8 %. Pouze segment pozemků si zachoval v podstatě stejnou dynamiku a ceny zde rostly o 4,5 %, což je mírný pokles o 0,3 % ve srovnání se třetím čtvrtletím.

Ceny bytů začínají klesat

V segmentu bytů pokračoval odliv poptávky podobně jako v třetím čtvrtletí. Za celý rok 2022 zaznamenáváme pokles zájmu o 30 % oproti předchozímu roku. „Nejvíce se snížila poptávka po bytech v kategorii 3+1 a 3+kk,“ uvádí Martin Vašek. „Vysoké úrokové sazby a snížení dostupnosti bytů vedly naopak ke zvýšení zájmu o nájemní bydlení. Důsledkem nižší poptávky je i nárůst počtu dostupných bytů na trhu o 100 % oproti roku 2021“. Pokles trhu způsobil po téměř deseti letech i mírné snížení cen bytů v průměru o 0,7 % oproti třetímu čtvrtletí, a to napříč všemi regiony.  Největší průměrné poklesy cen (o 2 %) zaznamenaly Karlovarský, Moravskoslezský a Středočeský kraj. Naopak v Praze ceny zůstávají zatím spíše stabilní a v průměru zde došlo pouze k nepatrné změně o -0,1 %. Odliv poptávky se dotkl i nových projektů, kde ceny spíše stagnují. Nejistoty budoucího vývoje cen jak nemovitostí, tak stavebních prací vedou developery k tomu, že ve vybraných případech pozastavují uvádění nových bytů na trh.

Tempo růstu cen u rodinných domů dále zpomaluje

Segment rodinných domů pokračuje v klesajícím trendu. I zde se poptávka výrazně snížila, u rekreačních nemovitostí téměř zamrzla.  „V segmentu rodinných domů nedošlo k žádným zásadním změnám. Poptávka klesá a s ní se zpomaluje tempo růstu cen. Zájem se přesunul k menším úspornějším nemovitostem, naopak velmi těžko se prodávají větší domy bez rekonstrukce,“ upřesňuje Martin Vašek.

Zdá se, že omezení poptávky mělo pozitivní dopad na řešení problémů se stavebními materiály. Nejvíce se staví ve Středočeském kraji a okolí Brna. Je možné i zaregistrovat nárůst zájmu o mobilní domy, kontejnerové domy nebo modulární dřevostavby.

Nedostatek pozemků udržuje dynamiku cenového růstu na stabilní úrovni

Jedině kategorie pozemků si zachovává prozatím stejnou růstovou dynamiku. Ve srovnání mezi čtvrtletími došlo sice k velmi mírnému zpomalení růstu cen, avšak za celý rok právě pozemky zaznamenaly nejvyšší nárůst, a to o 22,2 %. Z cenových důvodů roste zájem o lokality hůře dostupné a vzdálenější od velkých měst.  Růst nabídky stále brzdí zastaralé územní plány, nedostatečná infrastruktura a rostoucí náklady na zasíťování. Projevuje se i zájem i o pozemky, které mají určitá omezení pro klasickou stavbu rodinného domu, ale umožňují výstavbu mobilheimu nebo objektu pro přechodné bydlení (objekt s číslem evidenčním).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 13. 2. 2023 16:19:00