Z výzkumu Hypoteční banky, realizovaném na vlastním portfoliu pojištěných klientů, je zřejmé, že více než 75 % klientů se pojišťuje proti invaliditě nebo úmrtí. Zatím pouze každý pátý (19 %) myslí i na riziko dlouhodobé nemoci a výpadku příjmu vlivem pracovní neschopnosti a jen 6 % se pojišťuje také proti ztrátě zaměstnání. Je tedy patrné, že Češi nejvíce vnímají nebezpečí spojené se zdravím, naopak nejvíce si věří, když jde o stabilitu zaměstnání. Hypoteční banka, specialista na financování bydlení, proto pro všechny tyto případy nabízí svým klientům k hypotečním úvěrům i výhodné pojištění a nyní nově zvyšuje limity plnění z 3,5 a na 5 milionů Kč u pojištění pro případ invalidity nebo smrti a z 25 na 50 tisíc Kč měsíčně v případě, že je pojištěný dlouhodobě nemocný nebo ztratí zaměstnání.

Pojištění hypotéky chrání klienty v případech nenadálých životních situací a Hypoteční banka jej nabízí ve třech variantách. Pojištění rizika invalidity nebo úmrtí je obsaženo ve všech třech pojistných balíčcích. Klienti mohou využít i rozšířené pojistné ochrany pro případ pracovní neschopnosti při dlouhodobé nemoci nebo po úrazu anebo navíc ještě pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Nyní Hypoteční banka ještě zvýšila limit plnění na hodnotu až 5 milionů Kč u pojištění pro případ invalidity nebo smrti. Pro případ, kdy je pojištěný dlouhodobě nemocný nebo ztratí zaměstnání, je navýšený limit plnění 50 tisíc Kč za měsíc. Za klienty tak pojišťovna zaplatí splátky hypotečního úvěru v době, kdy například nemohou z důvodu dlouhodobé nemoci pracovat a pobírají pouze nemocenskou dávku.

“Pořízení vlastního bydlení si většina z klientů velmi užívá. Avšak i v těchto radostných životních chvílích je nutné myslet na zadní vrátka a na možná rizika, která by nám tuto radost mohla pokazit. Právě takovou jistotu nabízí Hypoteční banka díky novým a ještě výhodnějším parametrům svého pojištění k hypotečnímu úvěru. To zmírňuje finanční dopady například na rodinný rozpočet v případě, že k pojistné události dojde," uvádí Jan Bojko, ředitel odboru Spolupráce ve Skupině, zodpovědný za oblast pojištění k hypotečním úvěrům v Hypoteční bance. Kromě navýšení pojistných limitů zkrátila Hypoteční banka také karenční lhůtu, tedy období kryté z rezerv klienta, a to z 60 na 40 dní. Klienti s pojištěním hypotéky tak mají jistotu, že oni nebo jejich nejbližší nezůstanou bez prostředků v případě nenadálé životní situace.

Konkrétní příklad využití pojištění k hypotečnímu úvěru:
Klient, si zlomí nohu a nemůže 6 měsíců pracovat. Má u banky hypoteční úvěrÚvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava se obvykle využívá financovaná nemovitost, ale lze ručit i jiným objektem. Existují dva typy hypotečních úvěrů. Účelová hypotéka, která je určená na financování nemovitosti a neúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka), kdy lze úvěr použít na financování čehokoliv. ve výši 1 770 000 Kč sjednaný na dobu 25 let při úrokové sazbě 3,5 % a měsíčně splácí 8 862 Kč. Jeho průměrný příjem je 25 093 Kč. Nemocenská, tedy příjem klienta za šest měsíců v nemoci je 78 794 Kč. Pokud nemá klient pojištění, zaplatí splátky hypotečního úvěru v plné výši, a to 53 172 Kč. Pokud má klient pojištění proti dlouhodobé nemoci (pojistná varianta č. 2, měsíční pojistné 585 Kč), zaplatí v takovém případě za 6 měsíců nemoci na splátkách pouze 18 894 Kč, a to v období karenční lhůty. Pojišťovna za klienta bance zaplatí 37 788 Kč, což je splátka hypotečního úvěru včetně poplatku za pojištění.

Datum: 12. 11. 2012 17:12:00