Druhé čtvrtletí roku 2016 bylo ve znamení růstu. Ceny bytů a pozemků totiž vzrostly nejrychleji za dobu existence indexu cen nemovitostí Hypoteční banky (HB INDEX), tedy od roku 2010. Ceny bytů za druhé čtvrtletí letošního roku připsaly 2,3 pcb. Pozemky rostly dokonce ještě více, o 2,9 pcb. Růst cen rodinných domů se naopak mírně zpomalil, na 0,6 pcb. 

  • Průměrná tržní cena bytů v druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla o 2,3 pcb, a dosáhla hodnoty indexu 107,8. Meziročně si ceny bytů připsaly o 8,1 pcb více.
  • Ceny rodinných domů se během druhého čtvrtletí zvyšovaly jen mírně, a to o 0,6 pcb na výslednou rekordní hodnotu HB INDEXu 109,8. Meziročně stouply o 2,6 pcb.
  • Zrychlující se růst cen zaznamenaly také pozemky, a to na výslednou hodnotu HB INDEXu <strong >128,8. Oproti druhému roku 2015 jejich cena vzrostla o 7,8 pcb. 

Níže naleznete grafy vývoje hodnot HB INDEXu u všech tří kategorií rezidenčních nemovitostí s komentářem Petra Němečka, ředitele odboru Nemovitosti Hypoteční banky. HB INDEX je zveřejňován čtvrtletně. Jeho aktuální i historické hodnoty naleznete také na www.hypotecnibanka.cz.


HB INDEX 2Q 2016 – Bytové jednotky

„U bytových jednotek došlo ve druhém čtvrtletí letošního roku ke zřetelnému mezičtvrtletnímu nárůstu cen. Celkově se růst cen bytů, zejména v posledních dvou letech, mírně zrychluje. Největší cenový růst byl dosažen v Praze, Jihomoravském a Královehradeckém kraji. Nejpomaleji rostly ceny naopak na Karlovarsku. Ceny starších panelových bytů rostly 2× rychleji než u bytů cihlových. Na trhu panuje i nadále největší zájem o byty velikosti 56 - 75 m2,“ uvedl Petr Němeček.
HB INDEX 2Q 2016 – Rodinné domy

 

„Naopak u rodinných domů se mezičtvrtletní i meziroční růst cen velmi mírně zpomalil. Na trhu i nadále panuje zájem o rodinné domy v okolí velkých měst. Lidé se nejčastěji poohlížejí po rodinných domech ve zhoršeném stavu, které nabízejí nižší pořizovací cenu, možnost rekonstrukce dle vlastních představ i možnost získání dotace (např. kotlíkové dotace na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním). V druhém čtvrtletí byl na trhu také patrný nárůst výstavby dřevostaveb i zvýšená developerská výstavba v okolí krajských měst,“ uzavírá Petr Němeček.HB INDEX 2Q 2016 – Pozemky

„Také pozemky v uplynulém čtvrtletí zaznamenaly výraznější mezičtvrtletní růst cen. Za zmínku stojí též fakt, že za posledních 5 let bylo dosaženo průměrného ročního růstu cen pozemků ve výši cca. 5 %. To z pozemků činí dobrou a jistou investici s nízkými udržovacími náklady. I přes rostoucí ceny poptávka po pozemcích mírně rostla. Největší zájem byl o lokality v okolí velkých měst a o pozemky s velikostí kolem 850 m2 (v okolí Prahy 600 m2),“ uzavřel Petr Němeček.
O HB INDEXu

Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří. HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky.

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010, jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu. HB INDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční banka každé čtvrtletí na svých webových stránkách a také na www.hypotecnibanka.cz.

Datum: 8. 9. 2016 9:59:00