Služba Bezpečné financování od Hypoteční banky opět bodovala. Z letošního ročníku soutěže Zlatá koruna si odnesla Stříbrnou korunu v kategorii Hypotéky.

„To, že odborná porota i veřejnost ocenila naši službu Bezpečné financování, je pro nás potvrzením toho, že smysluplnost a srozumitelnost patří k základním vlastnostem našich produktů,“ uvedl Vlastimil Nigrin, místopředseda představenstva Hypoteční banky a vrchní ředitel pro oblast klienti a obchody.

Bezpečné financování funguje na velmi jednoduchém principu. Zájemci o nemovitost, který chce její koupi financovat hypotečním úvěrem u Hypoteční banky, je otevřen speciální účet, kam mu Hypoteční banka převede prostředky z poskytnuté hypotéky. S těmito prostředky tak nemůže prodávající ani kupující volně disponovat. Jakmile jedna ze stran doloží bance splnění všech podmínek stanovených v rámci kupní smlouvy – typicky převedení vlastnického práva k nemovitosti na kupujícího a doložení této skutečnosti výpisem z katastru nemovitostí – převede banka všechny prostředky z tohoto účtu na účet prodávajícího. Díky tomu, že je do celého procesu zapojena přímo Hypoteční banka, se tedy nemůže stát, že prodávající na kupujícího převede svůj dům a nedostane za něj zaplaceno. Kupující má zase jistotu, že dokud prodávající nesplní všechny náležitosti, budou prostředky z jeho hypotečního úvěru v bezpečí.


O soutěži Zlatá koruna

Soutěž Zlatá koruna oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu nepřetržitě od roku 2003. Produkty posuzuje odborná porota, Finanční akademie Zlaté koruny. Ve Finanční akademii jsou rovnoměrně zastoupeny finanční společnosti, poradci, novináři, zástupci akademické sféry, podnikatelOsoba zapsaná v obchodním rejstříku, která podniká na základě živnostenského oprávnění, na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.ů atd. V čele poroty stojí Rada Finanční akademie, kterou již několik let vede prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. Hodnocení probíhá na základě multikriteriálního modelu, který porovnává ekonomické, kvalitativní a bezpečnostní charakteristiky produktu.

Datum: 2. 6. 2016 9:30:00