Vývoj HB INDEXu, který na základě reálných odhadů tržních cen nemovitostí pravidelně zveřejňuje Hypoteční banka, největší poskytovatel hypotečních úvěrů v ČR, ve druhém čtvrtletí letošního roku potvrdil dosavadní trendy. Pozemky pokračovaly v dlouhodobém stabilním růstu. Ceny bytů i ceny rodinných domů velmi mírně klesaly.

  • Průměrná tržní cena bytů během druhého čtvrtletí roku 2012 mírně poklesla o 0,9 procentního bodu (pcb) a k 30. červnu letošního roku dosáhla hodnoty indexu 95,8. Zatímco loni jsme mohli u cen bytů pozorovat výraznější pokles, letos se jejich hodnota snižuje jen velmi pomalu. Celkově se index za uplynulé dva roky snížil jen o 4,2 procenta, což lze na trhu nemovitostí interpretovat jako malou změnu.
  • Ceny rodinných domů zaznamenaly v průběhu 2. čtvrtletí roku 2012 po mírném růstu z počátku roku mírný pokles, a to o 0,4 pcb na výslednou hodnotu HB INDEXu 102,7. Z pohledu uplynulého roku ceny rodinných domů mírně kolísaly kolem hodnoty 100, celkově však vykazují rostoucí trend – oproti situaci před dvěma lety jsou ceny domů o 2,7 procenta výš.
  • Ceny pozemků v České republice pokračují i nadále v dlouhodobém stabilním růstu, hodnota HB INDEXu ve druhém čtvrtletí stoupla o 2,6 pcb a dosáhla hodnoty 110,9. Pozemky tak trvale rostou a za uplynulé dva roky dosáhly nejvyššího cenového rozdílu ze všech sledovaných typů nemovitostí.
  • Níže naleznete grafy vývoje hodnot HB INDEXu u všech tří kategorií rezidenčních nemovitostí s komentářem Petra Němečka, ředitele odboru Nemovitosti Hypoteční banky. HB INDEX je zveřejňován čtvrtletně. Jeho aktuální i historické hodnoty naleznete také na www.hyposvet.cz/hb-index/.

HB INDEX 2Q 2012 – Bytové jednotky:

„Tržní ceny bytů pokračují v mírném poklesu. V druhém čtvrtletí ceny nejrychleji klesaly v Moravskoslezském a Pardubickém kraji, nadprůměrný pokles však zaznamenala také Praha. Pokles cen je patrnější u starších panelových bytů. Poptávka po novostavbách byla v průběhu druhého kvartálu relativně stabilní a mírně oslabila až k jeho konci. Počet neprodaných bytů ale přesto neklesá, nabídka bytů se naopak zvětšila,“ vysvětluje Petr Němeček, ředitel odboru Nemovitosti Hypoteční banky.

HB INDEX 2Q 2012 – Rodinné domy:

„Po dvou čtvrtletích, kdy ceny rodinných domů rostly, došlo v druhém čtvrtletí letošního roku k jejich mírnému poklesu. Ten kompenzoval růst z minulého čtvrtletí. Na trhu lze pozorovat mírný pokles poptávky po rodinných domech s cenovkou nad 3 miliony korun i mírně oživený zájem o developerskou výstavbu v okolí Prahy. Na trhu celkově přetrvává zájem o rodinné domy vhodné k rekonstrukci, které mají nižší pořizovací cenu. Výstavba nových rodinných domů v uplynulém čtvrtletí vykázala zvýšený zájem o dřevostavby a nízkoenergetické domy s užitnou plochou do 120 m2, což je ovlivněno nastavením sazeb DPH,“ vysvětluje Petr Němeček.

HB INDEX 2Q 2012 – Pozemky:


„Ceny pozemků i ve druhém čtvrtletí letošního roku pokračovaly ve stálém růstu. Jedná se tak o nejstabilnější segment v oblasti rezidenčních nemovitostí. V druhém kvartálu letošního roku bylo možné na trhu vysledovat mírné oživení zájmu o developerské projekty se zainvestovanými pozemky v okolí Prahy i v regionech. Pozemky jsou i nadále vnímány jako vhodná investice s malým rizikem a nízkými udržovacími náklady. Největší zájem byl ve druhém čtvrtletí o pozemky v okolí krajských měst. Pokles naopak zaznamenaly pozemky se špatnou dopravní dostupností,“ říká k cenám pozemků Petr Němeček.

O HB INDEXu:

Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří. HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky.

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010, jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR – Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu. HB INDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční banka každé čtvrtletí na svých webových stránkách a také na www.hyposvet.cz.

Datum: 25. 7. 2012 10:42:00