Ceny rezidenčních nemovitostí v České republice v posledním čtvrtletí roku 2011 zůstaly bez větších změn a s výjimkou rodinných domů pokračovaly v nastoleném trendu. Vyplývá to z HB INDEXu, který na základě reálných odhadů tržních cen nemovitostí pravidelně sestavuje Hypoteční banka, největší poskytovatel hypotečních úvěrů v České republice.

HB INDEX sleduje vývoj cen nemovitostí v České republice ve třech kategoriích: byty, rodinné domy a pozemky. Hodnota indexu 100 je nastavena k datu 1. 1. 2010. Informace o tržních cenách nemovitostí, kterou HB index pravidelně přináší, je informací o reálných cenách, za které byly nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru pořízeny. Na rozdíl od statistik založených například na nabídkových cenách poskytuje HB INDEX odpovídající přehled o realizovaných transakcích s nemovitostmi.

  • Průměrná tržní cena bytů během čtvrtého čtvrtletí roku 2011 mírně poklesla o 1 procentní bod (pcb). U bytů dosáhl HB INDEX k 31. prosinci 2011 hodnoty 96,9.
  • Ceny rodinných domů zaznamenaly v průběhu 4. čtvrtletí roku 2011 po půl roce opět nepatrný růst, a to o 1 pcb na výslednou hodnotu HB INDEXu 100,8.
  • Ceny pozemků v České republice se za poslední tři čtvrtletí v podstatě nezměnily, hodnota HB INDEXu ve čtvrtém čtvrtletí stoupla o 0,2 pcb a dosáhla hodnoty 106,7.

Níže naleznete grafy vývoje hodnot HB INDEXu u všech tří kategorií rezidenčních nemovitostí s komentářem Petra Němečka, ředitele odboru Nemovitosti Hypoteční banky. HB INDEX je zveřejňován čtvrtletně. Jeho aktuální i historické hodnoty naleznete také na http://www.hyposvet.cz/hb-index/.

HB INDEX 4Q 2011 – Bytové jednotky:


„Tržních ceny bytů ukazují na mírný pokles a to o 1 procentní bod oproti třetímu čtvrtletí loňského roku.
HB INDEX dosáhl ve 4Q 2011 hodnoty 96,9. Došlo k tomu zejména díky přetrvávajícímu přetlaku nabídky nad poptávkou, kdy bez slev prakticky nikdo bytové jednotky nekupuje. Tato situace je nejvíce viditelná v Praze. Nicméně je již zřetelné sbližování nabídkových a realizovaných cen nových bytů. Na trhu se také znovu obnovuje poptávka po menších bytech. Ceny bytů v panelových a cihlových domech už klesají zhruba stejným tempem. V regionech jsme u bytů zaznamenali o něco větší pokles než v Praze. Jmenovitě byly největší poklesy v Moravskoslezském kraji a nejmenší na Vysočině a Zlínsku. Ceny dokončených novostaveb klesaly proti cenám starších bytů o něco málo rychleji. Obecně lze říct, že na trhu bytů v České republice je situace stabilní a nepozorujeme žádné zásadní výkyvy,“ vysvětluje Petr Němeček, ředitel odboru Nemovitosti Hypoteční banky.

HB INDEX 4Q 2011 – Rodinné domy:

„V posledním kvartále sice došlo k mírnému růstu cen rodinných domů, celoročně však ceny rodinných domů stagnovaly. Zejména u starších rodinných domů pozorujeme mírně zvýšený růst poptávky. Stojí za ním výhodné podmínky financování, například nízké úrokové sazby u hypotečních úvěrů. U nových developerských projektů jsme naopak zaznamenali odklon developerů od výstavby rodinných domů v Praze a okolí. V jiných regionech však poptávka i nabídka zůstaly stabilní.
Zřetelný je také trend rostoucího zájmu o nízkoenergetické rodinné domy i kvalitní architekturu. Naopak koupě rodinných domů coby investice, například . pro budoucí pronájem, klesla na minimum. Jako zajímavost lze také uvést fakt, že avizované zvýšení sazby DPH od ledna 2012 na trh rodinných domů nemělo prakticky žádný vliv, pouze mírně oživil zájem o rodinné domy vhodné k rekonstrukci. Je to dáno díky nižším cenám a větším možnostem stavebních úprav dle požadavků kupujících,“
vysvětluje Petr Němeček.

HB INDEX 4Q 2011 – Pozemky:

„Lze říci, že ceny pozemků v ČR i v roce 2011 vykazovaly dlouhodobě stabilní, mírně růstový vývoj, který se však v posledních třech kvartálech poněkud přibrzdil. Pozemky zároveň byly jediným segmentem, kde ceny v meziročním srovnání vzrostly. Jsou totiž vnímány jako vhodná investice s malým rizikem a nízkými udržovacími náklady. Kvalitních pozemků ale v České republice dlouhodobě ubývá. Největší zájem je o lokality v okolí krajských měst a nejvyšších cen je dosahováno u pozemků v prolukách stávající zástavby. U lokalit se špatnou dopravní dostupností je naopak patrný pokles zájmu kupujících,“
říká k cenám pozemků Petr Němeček.

O HB INDEXu:

Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří. HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky.

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010, jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR – Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu. HB INDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční banka každé čtvrtletí na svých webových stránkách a také na www.hyposvet.cz.

Datum: 19. 1. 2012 11:19:00