Vývoj HB INDEXu, ve třetím čtvrtletí letošního roku potvrdil dosavadní trend  - ceny nemovitostí v České republice zůstávají stabilní. Zatímco pozemky pokračovaly v dlouhodobém růstu, ceny bytů i rodinných domů jen velmi mírně klesaly. HB INDEX na základě reálných tržních cen nemovitostí pravidelně zveřejňuje Hypoteční banka, největší poskytovatel hypotečních úvěrů v ČR.

  • Průměrná tržní cena bytů během třetího čtvrtletí roku 2012 mírně poklesla o 1 procentní bod (pcb) a k 30. září letošního roku dosáhla hodnota indexu 94,9. Vývoj cen bytů tak de facto kopíruje loňský rok. Od vzniku HB INDEXu v lednu 2010 se snížily ceny bytů jen o 5,1 procenta.
  • Ceny rodinných domů zaznamenaly v průběhu 3. čtvrtletí roku 2012 mírný pokles, a to o 0,8 pcb na výslednou hodnotu HB INDEXu 101,9. Odmazaly tak další část růstu z prvního čtvrtletí letošního roku. Od vzniku HB INDEXu v lednu 2010 se ceny rodinných domů zvýšily o 1,9 procenta a pokračují v mírně kolísavém trendu.
  • Ceny pozemků v ČR pokračují v dlouhodobém růstu, HB INDEX ve třetím čtvrtletí stoupl o 1,1 pcb a dosáhl hodnoty 112,1. Pozemky trvale rostou a za uplynulé dva roky dosáhly nejvyššího cenového rozdílu ze všech sledovaných typů nemovitostí. Od vzniku HB INDEXu v lednu 2010 si připsaly 12,1 procentního bodu.


Níže naleznete grafy vývoje hodnot HB INDEXu u všech tří kategorií rezidenčních nemovitostí s komentářem Petra Němečka, ředitele odboru Nemovitosti Hypoteční banky. HB INDEX je zveřejňován čtvrtletně. Jeho aktuální i historické hodnoty naleznete také na www.hyposvet.cz/hb-index/.

HB INDEX 3Q 2012 – Bytové jednotky:

 

„Tržní ceny bytů se za uplynulý kvartál velmi mírně snížily. V Praze ceny bytů poklesly dvakrát rychleji, než je celorepublikový průměr, tj. o 2 procentní body. Díky slevovým akcím developerů i nižším cenám nových projektů se nyní nové byty v Praze prodávají za stejné ceny jako v Brně. Největší poklesy však zaznamenaly byty v Karlovarském kraji a na Vysočině. I nadále je zřetelný trend dvakrát rychlejšího poklesu cen u panelových bytů, než tomu je u bytů cihlových. I přesto, že poptávka po novostavbách vykazuje stabilní charakter, počet neprodaných bytů se díky rozšiřující se nabídce nezmenšil,“ vysvětluje Petr Němeček.

HB INDEX 3Q 2012 – Rodinné domy:

„Ceny rodinných domů zaznamenaly ve třetím čtvrtletí mírný pokles, který koriguje nárůst cen ze začátku roku. Menší zájem je o rodinné domy s cenovkou nad 3 miliony korun (v Praze nad 8 milionů korun). Nadále přetrvává zájem o rodinné domy vhodné k rekonstrukci. Současný pokles stavebních nákladů má pozitivní vliv na rozšiřování výstavby nových domů. Na trhu se také zvyšuje zájem o nízkoenergetické rodinné domy, a to jak u novostaveb, tak u kompletních rekonstrukcí,“ vysvětluje Petr Němeček.

HB INDEX 3Q 2012 – Pozemky:

„Ceny pozemků i nadále vykazují mírný setrvalý růst. Celkově se jedná o nejstabilnější segment v oblasti rezidenčních nemovitostí. I díky tomu jsou pozemky stále vnímány jako vhodná investice s malým rizikem a nízkými udržovacími náklady. Největší zájem byl v uplynulém čtvrtletí o pozemky s výměrou do 950 m2 a ve větších městech do 650 m2,“ říká k cenám pozemků Petr Němeček.

O HB INDEXu:
Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří. HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky.

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010, jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR – Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu. HB INDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční banka každé čtvrtletí na svých webových stránkách a také na www.hyposvet.cz.

Datum: 24. 10. 2012 17:24:00