Reálné tržní ceny rezidenčních nemovitostí v České republice pokračovaly i v prvním čtvrtletí letošního roku v dosavadním vývoji - ceny bytů nepatrně poklesly, u rodinných domů pokračuje mírný cenový růst. Pozemky jako vhodný investiční nástroj pokračují v dlouhodobém stabilním růstu. Vyplývá to z HB INDEXu, který na základě reálných odhadů tržních cen nemovitostí pravidelně zveřejňuje Hypoteční banka, největší poskytovatel hypotečních úvěrů v České republice.

HB INDEX sleduje vývoj cen nemovitostí v České republice ve třech kategoriích: byty, rodinné domy a pozemky. Hodnota indexu 100 je nastavena k datu 1. 1. 2010. Informace, kterou HB index pravidelně přináší, odráží reálné ceny, za které byly nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru nakoupeny.

•    Průměrná tržní cena bytů během prvního čtvrtletí roku 2012 se stabilizovala, hodnota HB Indexu poklesla jen o 0,2 procentního bodu (pcb) a k 31. březnu letošního roku dosáhla 96,7. Z pohledu uplynulého roku vykazovaly byty trvalejší cenový pokles, avšak pouze v desetinách procentního bodu.

•    Ceny rodinných domů zaznamenaly v průběhu 1. čtvrtletí roku 2012 znovu mírný růst,
a to o 2,3 pcb na výslednou hodnotu HB INDEXu 103,1. Z pohledu uplynulého roku ceny rodinných domů mírně kolísaly kolem hodnoty 100, celkově však mají stabilní vývoj.

•    Ceny pozemků v České republice po třech čtvrtletích, v nichž nedošlo k větším změnám, opět vzrostly, hodnota HB INDEXu v prvním čtvrtletí stoupla o 1,6 pcb a dosáhla hodnoty 108,3. Z pohledu uplynulého roku pozemky rostly trvale a dosáhly nejvyššího cenového rozdílu ze všech HB indexem sledovaných nemovitostí.

Níže naleznete grafy vývoje hodnot HB INDEXu u všech tří kategorií rezidenčních nemovitostí s komentářem Petra Němečka, ředitele odboru Nemovitosti Hypoteční banky. HB INDEX je zveřejňován čtvrtletně. Jeho aktuální i historické hodnoty naleznete také na http://www.hyposvet.cz/hb-index/.

Datum: 25. 4. 2012 10:48:00