Vývoj Indexu cen nemovitostí Hypoteční banky (HB INDEXu) v posledním kvartále ukázal na zastavení pohybu cen nemovitostí, a to dokonce i u pozemků. Jediným typem rezidenčních nemovitostí, který zaznamenal jen nepatrný pohyb cen, byly rodinné domy. Jejich ceny vzrostly o zanedbatelných 0,1 pcb, za celý loňský rok pak o 2 pcb. Ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů meziročně poklesly pouze o 0,2 pcb a ceny pozemků tradičně stoupaly a za minulý rok si připsaly zvýšení hodnoty o 2,1 pcb.

  • Průměrná tržní cena bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 zůstala identická jako v předchozím čtvrtletí a k 31. prosinci dosáhla hodnota indexu 93,4; 
  • Ceny rodinných domů v průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2013 nepatrně vzrostly,
    a to o 0,1 pcb na výslednou hodnotu HB INDEXu 99,2; 
  • Ceny pozemků v ČR ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku se také pohybovaly na obdobné úrovni jako v předchozím čtvrtletí a dosáhly hodnoty 115,6

 Níže naleznete grafy vývoje hodnot HB INDEXu u všech tří kategorií rezidenčních nemovitostí s komentářem Petra Němečka, ředitele odboru Nemovitosti Hypoteční banky. HB INDEX 

je zveřejňován čtvrtletně. Jeho aktuální i historické hodnoty naleznete také na /www.hyposvet.cz/hb-index/.

 HB INDEX 4Q 2013 – Bytové jednotky:

 

HB INDEX u bytových jednotek zůstal na konci roku 2013 na stejné hodnotě, jako ke konci třetího kvartálu, tedy 93,4. Jeho růst se tak mezi čtvrtletími zastavil. Tento vývoj potvrdil celoroční trend, kdy se ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů v podstatě nehýbaly. V posledním čtvrtletí loňského roku ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů v Praze kopírovali celostátní trend a stagnovaly, zatímco u mimopražských regionů jsme zaznamenaly větší pohyby. Mírného růstu bylo dosaženo v Jihomoravském kraji zásluhou Brna a blízkého okolí. Naopak Vysočina, Středočeský, Moravskoslezský a Zlínský kraj zaznamenaly mírné poklesy. V Ústeckém a Libereckém kraji pak ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů poklesly o něco více. Když se blíže podíváme na typy, tak ceny starších zděných i panelových bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů stagnovaly. Nejvíce vzrostly ceny menších bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů, zatímco u těch větších, jako 4+kk, mírně klesly. Došlo také k mírnému růstu poptávky po nových bytech, hlavně v Praze a Brně. Ceny novostaveb v Praze v segmentu 40 až 50 tisíc Kč/m2 vzrostly přibližně o jedno procento. Zejména Praha totiž vykazuje trvalý zájem o koupi bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů na investici i o nákup ze strany cizinců,“ uvedl Petr Němeček.


HB INDEX 4Q 2013 – Rodinné domy:

„Rodinné domy jako jediné v minulém čtvrtletí vykázaly změny cen a nepatrně stouply o 0,1 pcb. V posledním čtvrtletí loňského roku se tak jejich HB INDEXu dostal na hodnotu 99,2. Z dlouhodobého hlediska vykazují ceny rodinných domů jen velmi malý pohyb. Za čtyři roky existence HB INDEXu to představuje růst o zanedbatelných 0,8 procenta. Na trhu existuje stabilní poptávka po standardních rodinných domech. Největší poptávku ale zaznamenáváme u domků vhodných k rekonstrukci. To je dáno mimo jiné vlivem dotačních programů. O dražší rodinné domy nad 5 milionů korun (v Praze a okolí nad 8 milionů) stále trvá poměrně malý zájem,“ vysvětluje Petr Němeček.

 

HB INDEX 4Q 2013 – Pozemky:

„Ceny pozemků nevykázaly poprvé v historii HB INDEXu v posledním čtvrtletí loňského roku žádný pohyb a zůstaly na hodnotě 115,6. Vývoj potvrdil zpomalování růstu cen pozemků, když se meziročně zvýšily jen o 2,1 %, což přibližně odpovídá inflaci v ekonomice. Celkově jsou ale pozemky z pohledu ceny nejstabilnějším segmentem rezidenčních nemovitostí. Největší zájem je o lokality v okrajových částech a okolí velkých měst. Naopak lokality se špatnou dopravní dostupností či hrozbou povodní a záplav jsou špatně prodejné. Z pohledu rozlohy pozemku je pak největší zájem o pozemky o výměře 650 až 800 m2,“ říká k vývoji trhu s pozemky Petr Němeček.

 

O HB INDEXu:

Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří. HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky.

 Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010, jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu. HB INDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční banka každé čtvrtletí na svých webových stránkách a také na www.hyposvet.cz

Datum: 18. 2. 2014 13:34:00