Vývoj Indexu cen nemovitostí Hypoteční banky (HB INDEXu) ve třetím kvartále plynule navázal na předchozí situaci na trhu s nemovitostmi. Ceny bytů a rodinných domů se prakticky nepohnuly - zaznamenaly růst o 0,2 procentního bodu (pcb), a ceny pozemků pokračovaly v pozvolném setrvalém růstu, tentokrát o 0,9 pcb.

 

  • Průměrná tržní cena bytů ve třetím čtvrtletí roku 2013 nepatrně vzrostla o 0,2 procentního bodu (pcb) a k 30. září 2013 dosáhl index hodnoty 93,4. Tento vývoj potvrzuje nastolený trend stabilizace cen bytů;
  • Mírný pokles cen rodinných domů se ve třetím kvartále zastavil, když HB INDEX vzrostl o 0,2 pcb. na výslednou hodnotu 99,1. To z dlouhodobého hlediska znamená, že od roku 2010 se cena rodinných domů v České republice celkově změnila pouze o 0,9 %;
  • Ceny pozemků v ČR naopak neustále pokračují v dlouhodobém mírném růstu. Ten po malém zpomalení ve 2. čtvrtletí opět pokračoval v dříve nastoleném tempu, když během tří měsíců hodnota HB INDEXu vzrostla o 0,9 pcb. na výslednou hodnotu 115,6. Od vzniku HB INDEXu v lednu 2010 si tak pozemky celkově připsaly 15,6 procent hodnoty.

 Níže naleznete grafy vývoje hodnot HB INDEXu u všech tří kategorií rezidenčních nemovitostí s komentářem Petra Němečka, ředitele odboru Nemovitosti Hypoteční banky. HB INDEX je zveřejňován čtvrtletně. Jeho aktuální i historické hodnoty naleznete také na www.hyposvet.cz/hb-index/.

 HB INDEX 3Q 2013 – Bytové jednotky:

 „Ceny bytů v Praze v uplynulém čtvrtletí prakticky stagnovaly. Oproti tomu mimopražské regiony zaznamenaly větší pohyby. Ve Středočeském kraji došlo k mírnému zvýšení cen, Plzeňský a Jihomoravský kraj naopak zaznamenaly mírný pokles. Na Vysočině, v Moravskoslezském a Libereckém kraji mírně vzrostly ceny starších zděných bytů, zatímco u těch panelových stagnovaly. Celkově pak nejvíce rostly ceny malometrážních bytů. Naopak velké byty 4+kk respektive 4+1 mírně klesly. V uplynulém čtvrtletí bylo také možné hlavně v Praze a Brně pozorovat rostoucí poptávku po novostavbách, která byla v Praze tažena například zájmem cizinců. Ceny novostaveb v Praze v segmentu 40 - 50 tis. Kč / m2 vzrostly o dvě až tři procenta,“
uvedl Petr Němeček.HB INDEX 3Q 2013 – Rodinné domy:


 „V minulém čtvrtletí vykázal HB INDEX po delší době velmi mírný růst. Nicméně, z dlouhodobého hlediska (tj. od ledna 2010, kdy vznikl HB INDEX), se jedná prakticky o velmi malý pohyb, celkově se za tři roky nezměnily ceny rodinných domů ani o jedno procento. 

Na trhu je možné vysledovat stagnaci poptávky po standardních rodinných domech. Velmi malý zájem trvá i o dražší domy nad pět milionů korun, v Praze nad osm milionů. I nadále je velký zájem o RD vhodné k rekonstrukci a o rekonstrukce a výstavbu energeticky úsporných domů, což je způsobeno také vlivem dotačních programů. I přes celkové zvrácení trendu poklesu cen však přetrvával negativní lokální vliv letošních červnových povodní na cenový vývoj,“ vysvětluje Petr Němeček.

  HB INDEX 3Q 2013 – Pozemky:


„Povodně v uplynulém čtvrtletí lokálně ovlivnily také ceny pozemků. Menší zájem byl jak o lokality se zvýšenou hrozbou povodní a záplav, tak i o ty se špatnou dopravní dostupností. Největší poptávka byla naopak o lokality v okrajových částech a okolí velkých měst. Pozemky nadále vnímáme jako výhodnou formu investice s malým rizikem a nízkými udržovacími náklady. Navíc HB INDEX již přes 2 roky vykazuje trvalý mírný růst cen pozemků, od roku 2010 přes 15 procent. Celkově se pak jedná o nejstabilnější segment v oblasti rezidenčních nemovitostí,“ říká k jejich cenám Petr Němeček.

 O HB INDEXu:

Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří. HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky.

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010, jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu. HB INDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční banka každé čtvrtletí na svých webových stránkách a také na www.hyposvet.cz.

Datum: 12. 11. 2013 9:45:00