Vývoj indexu cen nemovitostí Hypoteční banky (HB INDEX) v posledním čtvrtletí loňského roku definitivně potvrdil trend setrvalého růstu cen všech typů rezidenčních nemovitostí. Nejrychleji, o celých 2,2 %, rostly ceny bytů. S 1,7 % je následovaly ceny pozemků, nejstabilnějšího segmentu rezidenčních nemovitostí, a nejméně, o pouhých 0,5 %, se pak zvýšily ceny rodinných domů. Všechny segmenty rezidenčních nemovitostí loni překročily svou počáteční úroveň za Q1 2010, kdy byl HB INDEX zaveden.

 

  • Průměrná tržní cena bytů ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku mírně vzrostla, a dosáhla hodnoty indexu 103,6. Celkově se tak cena bytů loni navýšila o 6,3 %.
  • Ceny rodinných domů se v průběhu posledního čtvrtletí roku 2015 zvyšovaly jen velmi mírně, a to o 0,5 % na výslednou rekordní hodnotu HB INDEXu 108,2. Meziročně pak stouply o 2,2 %.
  • Stabilní mírný růst cen opět zaznamenaly také pozemky, a to na výslednou hodnotu HB INDEXu 124,7. Meziročně jejich cena vzrostla o 4,4 %.

 

Níže naleznete grafy vývoje hodnot HB INDEXu u všech tří kategorií rezidenčních nemovitostí s komentářem Petra Němečka, ředitele odboru Nemovitosti Hypoteční banky. HB INDEX
je zveřejňován čtvrtletně. Jeho aktuální i historické hodnoty naleznete také
na https://www.hypotecnibanka.cz/o-bance/pro-media/hb-index.

 


HB INDEX 4Q 2015 – Bytové jednotky:

 

 

„Růst cen bytových jednotek se v posledním čtvrtletí loňského roku mírně zrychlil. Oproti předchozímu kvartálu ho táhla zejména krajská města. Absolutně největší cenový přírůstek byl dosažen v Královehradeckém, Karlovarském, Ústeckém a Jihomoravském kraji. Ceny starších cihlových bytů rostly více než panelové. Největší zájem panoval na trhu o malometrážní byty v Praze a krajských městech. Prodeje novostaveb rostly zejména v Praze a Brně, kde se meziroční nárůst cen pohyboval v rozmezí 6 až 10 %. Celorepublikově si přitom ceny bytových jednotek za rok 2015 připsaly 6,3 pcb. V Praze se zvýšil podíl koupě nového bytu na investici (25 %). Rok 2015 zde byl pro developery rekordní. Prodali zde přes 7 000 bytů,“ uvedl Petr Němeček.


HB INDEX 4Q 2015 – Rodinné domy:

 

 

„Také ceny rodinných domů pokračovaly v posledním čtvrtletí loňského roku v mírném růstu. Meziročně si připsaly 2,2 pcb. Růst cen byl způsoben i mírným zdražením stavebních materiálů a zvyšující se naplněností kapacit stavebních firem, která vedla k růstu cen práce. V uplynulém čtvrtletí byla na trhu také patrná zvyšující se nabídka developerské výstavby - převážně řadových rodinných domů v lokalitách Praha, Brno a Plzeň. Na trhu také přetrvával zájem o rodinné domy ve zhoršeném stavu, které lákají svou nižší pořizovací cenou a možností postupných úprav dle vlastních představ. Pokračoval také zájem o výstavbu nízkoenergetických domů. Program „Zelená úsporám“ je však již vyčerpán a čeká se na vyhlášení nové výzvy,“ uzavírá Petr Němeček.

 


HB INDEX 4Q 2015 – Pozemky:

 

 

„Pozemky dlouhodobě představují nejstabilnější segment rezidenčních nemovitostí, který vykazuje mírný setrvalý růst cen. V posledním kvartále si pozemky připsaly 1,7 pcb, za celý rok 2015 pak 4,4 pcb. Poptávka po pozemcích se nijak nesnižuje, naopak ji táhne zvyšující se výstavba a loni ji podpořila i nadcházející změna DPH u pozemků v letošním roce. Pozemky jsou vnímány jako vhodná investice s malým rizikem a nízkými udržovacími náklady. Nejatraktivnější jsou lokality v okolí velkých měst. Na trhu je však poptávka i po levnějších pozemcích bez kompletních veřejných sítí a mimo intravilán obcí, kde lze instalovat domácí čističky a tepelná čerpadla a využít tak snížení poplatku za vyjmutí z půdního fondu,“ uzavřel Petr Němeček.

 


O HB INDEXu:

Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří. HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky.

 

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010, jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu. 

Datum: 5. 2. 2016 14:00:00