Vývoj indexu cen nemovitostí Hypoteční banky (HB INDEXu) ve druhém čtvrtletí potvrdil setrvalý stav cenové hladiny u všech tří typů rezidenčních nemovitostí. Největší změny se dočkaly rodinné domy, u kterých od konce prvního čtvrtletí došlo k velmi mírnému poklesu cen o 0,9 pcb. Bytové jednotky a pozemky pak vykázaly shodně nepatrný nárůst cen o 0,2 pcb.

 

  • Průměrná tržní cena bytů ve druhém čtvrtletí roku 2013 nepatrně vzrostla
    o 0,2 procentního bodu (pcb) a k 30. červnu 2013 dosáhl index hodnoty 93,2. Ceny bytů se tak začínají po déle trvajícím mírném poklesu stabilizovat.

 

  • Ceny rodinných domů zaznamenaly i v průběhu druhého kvartálu letošního roku velmi mírný pokles, a to o 0,9 pcb na výslednou hodnotu HB INDEXu 98,9. Lokálně se projevil zejména negativní vliv povodní na ceny v postižených oblastech. Na trhu lze také pozorovat pokračující mírný pokles poptávky po dražších rodinných domech.

 

  • Ceny pozemků v ČR pokračují v dlouhodobém růstu. Ten za poslední tři měsíce zpomalil a HB INDEX tak ve druhém čtvrtletí letošního roku mírně vzrostl o 0,2 pcb na hodnotu 114,7. Od vzniku HB INDEXu v lednu 2010 si tak pozemky celkově připsaly 14,7 procentního bodu.

 

Níže naleznete grafy vývoje hodnot HB INDEXu u všech tří kategorií rezidenčních nemovitostí s komentářem Petra Němečka, ředitele odboru Nemovitosti Hypoteční banky. HB INDEX je zveřejňován čtvrtletně. Jeho aktuální i historické hodnoty naleznete také na /www.hyposvet.cz/hb-index/.

 


HB INDEX 2Q 2013 – Bytové jednotky:

 

 

„Ceny bytových jednotek zaznamenaly pouze minimální změnu, tentokrát však s kladným znaménkem, a celkově se potvrzuje trend stabilizace. Ceny bytů v České republice mírně rostly zejména v Praze, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji. Naopak trochu překvapil Středočeský kraj, který šel proti vývoji v Praze a ceny bytů zde mírně klesly. K vůbec největšímu poklesu pak došlo v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Již tradičně byl patrný větší nárůst cen u zděných než u panelových bytů. Za zmínku stojí také fakt, že ceny malometrážních bytů mírně klesly, zatímco větší byty 3+1 a 3+kk se staly pomyslnými tahouny mírného nárůstu cen. Došlo také k opětovnému růstu poptávky po novostavbách, a to hlavně v Praze,“ uvedl Petr Němeček.

HB INDEX 2Q 2013 – Rodinné domy:

„U rodinných domů i nadále pokračoval trend velmi mírného poklesu, ale v dlouhodobém kontextu se jedná jen o nepatrný výkyv. Pokles cen v některých lokalitách podpořily i červnové povodně. Naopak zavedení energetických štítků se na cenách rodinných domů doposud nijak neprojevilo. Pokles zaznamenáváme zejména u dražších rodinných domů, tj. s cenou nad 3 miliony korun. V blízkém okolí krajských měst jsou to pak domy s cenou nad 5 milionů korun a v Praze nad 8 milionů. Na trhu také pozorujeme mírně oživený zájem o developerskou výstavbu rodinných domů s cenami na reálnější úrovni, než tomu bylo v minulosti. Přetrvává poptávka po rodinných domech ve špatném technickém stavu, které nabízejí nižší pořizovací cenu a možnost úprav či rekonstrukce dle vlastních představ. U vlastní výstavby převládají domy s podlahovou plochou do 120 m2 a zhruba desetiprocentní podíl novostaveb patří dřevostavbám a nízkoenergetickým domům,“ vysvětluje Petr Němeček.

 

HB INDEX 2Q 2013 – Pozemky:

„U pozemků došlo ke zpomalení trvalého růstu cen. I přesto se však jedná o dlouhodobě nejstabilnější segment na trhu rezidenčních nemovitostí s dalším růstovým potenciálem. Pozemky jsou vnímány jako vhodná investice s malým rizikem a nízkými udržovacími náklady. Největší zájem panuje o pozemky v okolí krajských měst. Naopak pokles zájmu nastal u pozemků v lokalitách se špatnou dopravní dostupností,“ říká k jejich cenám Petr Němeček.

 O HB INDEXu:

Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří. HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky.

 

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010, jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu. HB INDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční banka každé čtvrtletí na svých webových stránkách a také na www.hyposvet.cz.

Datum: 30. 7. 2013 14:49:00