Vývoj Indexu cen nemovitostí Hypoteční banky (HB INDEXu) v posledním čtvrtletí loňského roku přinesl jen velmi mírné změny, a to v souladu s vývojem předchozích čtvrtletí tohoto roku. Zatímco ceny pozemků pokračovaly v dalším pozvolném růstu, ceny bytových jednotek a rodinných domů velmi mírně klesaly. Celkově jsou tedy ceny nemovitostí stabilní a ke změnám dochází jen v řádu jednotek procent. HB INDEX na základě vlastních analýz reálných tržních cen nemovitostí pravidelně zveřejňuje Hypoteční banka, největší poskytovatel hypotečních úvěrů v ČR.

  • Průměrná tržní cena bytů v posledním čtvrtletí roku 2012 mírně poklesla o 1,3 procentního bodu (pcb) a k 31. prosinci loňského roku dosáhla hodnota indexu 93,6. Ceny bytů tak pokračují v mírném poklesu. Ten byl nejviditelnější ve Středočeském kraji, kde došlo ke zpožděné reakci na předchozí vývoj cen v okrajových částech Prahy.
  • Ceny rodinných domů zaznamenaly i v průběhu 4. čtvrtletí roku 2012 mírný pokles, a to o 0,7 pcb na výslednou hodnotu HB INDEXu 101,2. Ceny se tak fakticky navrátily k původním hodnotám z konce roku 2011, kdy HB INDEX dosáhl hodnoty 100,8 pcb. Od vzniku HB INDEXu v lednu 2010 se pak ceny rodinných domů zvýšily o 1,2 procenta a pokračují v mírně kolísavém trendu.
  • Ceny pozemků v ČR pokračují v dlouhodobém růstu, HB INDEX ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku stoupl o 1,4 pcb a dosáhl hodnoty 113,5. Pozemky tak zaznamenávají vytrvalý pozvolný růst a za uplynulé dva roky dosáhly nejvyššího cenového rozdílu ze všech sledovaných typů nemovitostí. Od vzniku HB INDEXu v lednu 2010 si připsaly 13,5 procentního bodu.


Níže naleznete grafy vývoje hodnot HB INDEXu u všech tří kategorií rezidenčních nemovitostí s komentářem Petra Němečka, ředitele odboru Nemovitosti Hypoteční banky. HB INDEX je zveřejňován čtvrtletně. Jeho aktuální i historické hodnoty naleznete také na www.hyposvet.cz/hb-index/.

HB INDEX 4Q 2012 – Bytové jednotky:


„Ceny bytových jednotek vykazují v posledních třech letech trvalý, ale velmi mírný pokles bez výkyvů. V uplynulém čtvrtletí se výraznějších změn dočkaly pouze ceny bytů ve Středočeském kraji, když klesly téměř dvakrát rychleji (cca. 2,8 %) než byl celorepublikový průměr. Jednalo se ale pouze o zpožděnou reakci na poklesy cen v okrajových částech Prahy. Ceny novostaveb v Praze stagnovaly, a to i přesto, že poptávka po novostavbách v Praze v posledním čtvrtletí roku vzrostla meziročně o více jak 10 %. Vůbec největší poklesy cen pak byly zaznamenány v Plzeňském a Pardubickém kraji. Zajímavé také bylo, že ceny starších cihlových bytů ve 4. čtvrtletí klesly více než u bytů v panelových domech,“ vysvětluje Petr Němeček.

HB INDEX 4Q 2012 – Rodinné domy:

 
„Ceny rodinných domů zaznamenaly ve 4. čtvrtletí roku 2012 mírný pokles. Jedná se krátkodobou cenovou korekci skokového růstu z počátku roku. Meziročně lze ale ceny rodinných domů považovat za stabilní, o čemž svědčí meziroční růst HB INDEXu o pouhých 0,4 pcb. V uplynulém čtvrtletí byl menší zájem o dražší rodinné domy s cenou nad 3 mil. Kč (v Praze nad 8 mil. Kč). Naopak dále přetrvává zájem o rodinné domy vhodné k rekonstrukci, které mají nižší pořizovací cenu. Stagnace stavebních nákladů měla však i pozitivní vliv na novou výstavbu, kde byl zájem hlavně o nízkoenergetické rodinné domy,“ vysvětluje Petr Němeček.

HB INDEX 4Q 2012 – Pozemky:


„Již tradiční vývoj zaznamenaly ceny pozemků, které i v posledním čtvrtletí loňského roku vykázaly velmi mírný růst. Jedná se vůbec o nejstabilnější segment z rezidenčních nemovitostí, u něhož hodnota HB INDEXu trvale roste. Pozemky jsou totiž stále vnímány jako vhodná investice s malým rizikem a nízkými udržovacími náklady,“ říká k cenám pozemků Petr Němeček.

O HB INDEXu:
Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří. HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky.

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010, jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR, Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu. HB INDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční banka každé čtvrtletí na svých webových stránkách a také na www.hyposvet.cz.


Datum: 24. 1. 2013 12:34:00