Pavel Kratochvíl (38 let) nastoupil od 1. března 2013 do nejvyššího managementu Hypoteční banky, kde byl jmenován náměstkem generálního ředitele pro věci finanční. Na této pozici bude zodpovědný nejen za oblast financí, ale i IT a business architektury. Pavel Kratochvíl přišel do Hypoteční banky, největšího poskytovatele hypotečních úvěrů v České republice, z její mateřské společnosti Československé obchodní banky (ČSOB.)   

Před svým nástupem do Hypoteční banky pracoval Pavel Kratochvil na manažerských pozicích v Československé obchodní bance. Zde získal více než osm let zkušeností při tvorbě strategií, z obchodu a marketingu, HR a finančního řízení banky. Svou profesní kariéru zahájil v roce 1999 v auditorské a poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers, nejprve v v oddělení auditu a následně v oddělení finančního poradenství.

 „Na práci na vrcholné pozici v šesté největší bance v České republice se moc těším. Hypoteční trh prochází dlouhodobým obdobím růstu. Jedním z mých úkolů bude pomoci ještě více upevnit pozici Hypoteční banky jako lídra českého hypotečního trhu“ říká Pavel Kratochvíl, náměstek generálního ředitele pro věci finanční v Hypoteční bance.

 Pavel Kratochvíl střídá na své nové pozici Martina Vaška. Ten se od začátku února vrací do mateřské společnosti Hypoteční banky, ČSOB, na pozici výkonného ředitele útvaru Zpracování operací a nákupu.  

 Pavel Kratochvíl absolvoval inženýrské studium v oboru Podniková ekonomika a management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Hovoří anglicky a ve volném čase se věnuje nejvíce rodině, se kterou v zimě tráví nejraději čas na lyžích a v létě na kole.

Datum: 4. 3. 2013 10:08:00