Jana Wolfová (Hezinová, 37) se po mateřské dovolené vrací od 4. března 2013 zpátky do Hypoteční banky na post ředitelky marketingové komunikace. Na své staronové pozici bude odpovědná za přípravu marketingové a komunikační strategie banky, reklamní kampaně, public relations a interní komunikaci. V Hypoteční bance, která je specialistou na financování bydlení, již Jana Wolfová předtím tři roky pracovala a podílela se mimo jiné na změně názvu banky z Českomoravské hypoteční banky na Hypoteční banku.

Před svým prvním nástupem do Hypoteční banky v roce 2004 sbírala Jana Wolfová zkušenosti ve slovenské Všeobecné úvěrové bance (VÚB) a v Českém Telecomu (O2). V obou společnostech působila dohromady více než šest let na pozici manažera firemní identity a podílela se v nich na přípravě a implementaci nového vizuálního stylu, firemní kultury a komunikace.

 „Po mateřské dovolené se vracím do mně známého prostředí, marketingu Hypoteční banky. Za posledních pět let se komunikace a prezentace banky posunula v mnohém dopředu. Přede mnou tak dnes stojí výzva posunout jí kvalitativně opět o něco dál a posílit její vnímání jako lídra českého trhu financování bydlení a zároveň šesté největší banky v České republice,“ říká Jana Wolfová, ředitelka marketingové komunikace Hypoteční banky.

 Na pozici manažera marketingové komunikace působil do konce února Bohdan Suchánek (5 let), který k 1. březnu nastupuje do Československé obchodní banky na manažerskou pozici.  

Jana Wolfová vystudovala Fakultu managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Hovoří anglicky a ve svém volném čase se nejvíce věnuje svým dvěma dětem a lakrosu.

Datum: 4. 3. 2013 9:43:00