Hypoteční banka vydala 68. emisi hypotečních zástavních listů v hodnotě 5 miliard korun, přičemž objem 1. tranše této emise činí 300 milionů korun. Obdobně jako v předchozích případech budou hypoteční zástavní listy nabídnuty klientům Institucionálního a privátního bankovnictví ČSOB, kteří o ně i v minulosti projevili výrazný zájem.

Hypoteční zástavní listy (HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů.) patří z dlouhodobého hlediska mezi nejspolehlivější investice. První emisi HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. uvedla na český trh v roce 1996 právě Hypoteční banka. Postupně se HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. staly vyhledávaným nástrojem k zajištění finančních zdrojů pro řadu dalších bank, největším emitentem HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. zůstala až do současnosti Hypoteční banka.

„První emise HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. v roce 1996 byla jedním z klíčových momentů rodícího se trhu s hypotečními úvěry v České republice.  Od té doby jsme již vydali HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. v celkovém objemu více než 145 miliard korun“, říká Jan Sadil, generální ředitel Hypoteční banky. „Během minulých let bylo úspěšně splaceno 28 emisí v objemu přesahující 57 miliard korun“.

HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. z této emise mají nominální hodnotu 1 korunu. HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. byly vydány s emisním kurzem k datu emise 98,75 % nominální hodnoty, hodnota kupónu činí 1,80 %. HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. jsou splatné v roce 2017. Z hlediska výnosu mohou být HZLHypoteční zástavní list. Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. zajímavou alternativou k jiným investičním nástrojům.

Datum: 6. 9. 2012 10:22:00