Rozhovor s Petrem Němečkem

Co stojí za aktuálním růstem cen nemovitostí? 
V první řadě bych rád podotkl, že se jedná o velmi malý a pozvolný růst, nepřeceňujme proto jeho význam – pro představu, byty vzrostly o pouhé desetiny procenta a rodinné domy dlouhodobě tvoří sinusovou křivku. Aktuálně se však spojilo pět pozitivních faktorů, které dohromady nahrály mírnému růstu, a to z prvé historicky jedny z nejnižších úrokových sazeb u úvěrů na bydlení, za druhé pozitivní očekávání zlepšujícího se ekonomického vývoje, za třetí nejdostupnější ceny za posledních šest let (navíc se  již začíná hovořit o cenových růstech), za čtvrté zájem o nemovitosti jako investice a za páté nižší stavební náklady u výstaveb a rekonstrukcí.

Dá se do konce roku očekávat radikálnější růst cen?
Neočekáváme žádné radikálnější růsty cen v žádném z rezidenčních segmentů;  pouze velmi mírný nárůst s regionální diferencí. Největší růst se očekává u bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů v Praze, u novostaveb vyšší než u starších bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů.

Češi nejraději kupují starší rodinný domek, dá se očekávat, že se tato volba udrží i nadále?
Ano, z pohledu rodinného bydlení se bude jednat stále o oblíbený typ nemovitosti. RD vhodné k rekonstrukci mají nižší kupní cenu; bývají v intravilánech obcí (ne v satelitní výstavbě) a klienti mnohdy předpokládají i postupnou rekonstrukci.

Datum: 15. 5. 2014 15:23:00