Rozhovor s Petrem Němečkem

Ceny nemovitostí se v loňském roce prakticky nehýbaly, zastavil se i mírný pokles u bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů. Co za  tímto vývojem z vašeho pohledu stojí?
Vývoj cen v roce 2013 u rezidenčních nemovitostí lze hodnotit jako stabilní s minimálními cenovými pohyby. Samozřejmě lze ale vysledovat drobné regionální rozdíly. Na trhu panovaly optimální podmínky pro pořízení nemovitosti – nízké úrokové sazby u hypoték, ceny nemovitostí se v předchozích letech již dostaly na rovnovážnou úroveň odpovídající trhu. Také poptávka byla relativně stabilní, v Praze dokonce rostla poptávka po novostavbách. V loňském roce se také zvýšila atraktivita investic do nemovitostí u konzervativních investičních instrumentů. V neposlední řadě na trh působil i fakt, že již výrazněji nerostla míra nezaměstnanosti a panovalo optimističtější očekávání, týkající se ekonomického vývoje.

 

Jaký odhadujete vývoj cen v letošním roce? Předznamenává současný vývoj otočení trendu, nebo lze předpokládat  spíše další stagnaci?
Očekáváme další stagnaci nebo velmi mírný růst, který lze mimo jiné u cen i poptávky související s developerskou výstavbou nových bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů v Praze. Pozitivně budou ceny ovlivňovat pokračující nízké úrokové sazby u hypoték a zlepšující se ekonomický vývoj. Neočekáváme žádné negativní zásahy vlády jako je např. další daňové zatížení nebo úpravou zákonů. Naopak negativně se na cenách bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů, domků či pozemků může projevit pokračující slabší poptávka či stagnující reálné příjmy domácnostDomácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby.í. Nelze také očekávat výrazné snížení míry nezaměstnanosti, pozitivní ekonomický vývoj se zde promítne až s výraznějším zpožděním.

 

Pozorujeme také zastavení růstu cen u pozemků. Můžeme pozemky i nadále vnímat jako vhodný nástroj k investování volných prostředků?
Pozemky vhodné pro výstavbu RD jsou nadále atraktivní, zejména díky nízkým provozním nákladům a faktu, že nabídka kvalitních pozemků postupně ubývá. I zpomalený růst cen v roce 2013 pokryl meziroční inflaci a hodnota majetku se tak minimálně udržela. Vývoj HB Indexu v posledních třech kvartálech roku 2013 jen přirozeně reaguje na předchozí vyšší růst. I u pozemků předpokládáme velmi mírný růst cen či stagnaci dle regionů.

Datum: 13. 2. 2014 15:21:00