Rozhovor Petr Němeček

Jaké následky mají letošní povodně v ČR pro realitní trh?

 Ve srovnání s minulostí, tedy s velkou vodou na Moravě v roce 1997 
a v Čechách v roce 2002, je zřejmé, 
že zejména z hlediska poškození jsou letošní povodně charakteristické hlavně způsobem poškození nemovitostí. 
V těch historických případech 
se jednalo hlavně o totální zničení řady domů staré konstrukce (hliněné cihly domy ve špatném stavu atd.). 
U letošních ukazují naše zjištění na velké škody zejména uvnitř domů (technologie, interiéry). Je to z části dáno i tím, že řada lokalit má již 
dnes vytvořená protipovodňová opatření, která dokázala masu vody alespoň částečně zmírnit, a novější domy mají stabilnější konstrukce
.

O kolik klesly ceny nemovitostí v oblastech, které byly v minulých letech zaplavené?  

Pokud na toto porovnání navážeme otázkou, jakým způsobem se vyvíjel trh 
s nemovitostmi v oblastech nejvíce zasažených povodněmi, dopady snížené poptávky na snížení jejich ceny byly v minulosti v rizikových zónách
v řádech desítek procent. Zároveň je ale nutné dodat, že tyto dopady po roce 1997 i 2002 poměrně rychle odezněly a ceny nemovitostí obecně opět stoupaly až do roku 2008. Po letošních povodních lze tedy očekávat, 
že ochladnutí poptávky a snížení cen nemovitostí v zaplavených lokalitách 
se může opakovat. 

Zároveň také předpokládáme výrazně větší obezřetnost kupujících, 
kteří se budou v případě výběru svého nového domova zajímat také o to, 
jak je oblast zabezpečena proti povodni a jaká je pravděpodobnost, že by se jejich nemovitostí mohla v budoucnu prohnat velká voda. Pravděpodobně se také zvýší počet budov, které  pojišťovny nepojistí nebo u kterých cena pojištění poroste. Očekávat můžeme rovněž aktualizaci povodňových map.  


Je možné dát domy a byty, které se nacházejí v záplavové oblasti, do zástavy?


Při poskytování hypotečních úvěrů samozřejmě hledíme i na povodňové riziko dané lokality. Každou jednotlivou žádost posuzujeme individuálně. Obecně ale platí, že v lokalitách se zvýšeným rizikem povodní
je podmínkou poskytnutí hypotečního úvěru sjednat si takové pojištění nemovitosti, které obsahuje i pojištění proti škodám způsobeným povodní.
V těch nejvíce rizikových oblastech financujeme nemovitosti také.
Zde ale žádosti klientů řešíme individuálně případ od případu a může se stát, že riziko vyhodnotíme jako natolik vysoké, že hypoteční úvěrÚvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava se obvykle využívá financovaná nemovitost, ale lze ručit i jiným objektem. Existují dva typy hypotečních úvěrů. Účelová hypotéka, která je určená na financování nemovitosti a neúčelová hypotéka (tzv. americká hypotéka), kdy lze úvěr použít na financování čehokoliv. z tohoto důvodu neposkytneme. 

Už v uplynulých letech se nám potvrdilo, že hypotéka hraje s mírnou nadsázkou ochrannou roli právě v případě živelních škod. Odhadce banky posoudí konkrétní lokalitu a navrhne pojištění rizik podle místních podmínek. To v praxi znamená, že všechny nemovitosti, které slouží 
u Hypoteční banky jako zástava hypotečního úvěru, by měly být pojištěny proti všem rizikům, která je mohou ohrozit – například povodní, sesuvem půdy atd. 

Datum: 26. 7. 2013 14:50:00