Riziko na našem hypotečním trhu je stabilní a poměrně nízké

Petr Hlaváč, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro věci úvěrové

Když se podíváme na rizikovost a vývoj nesplácených hypotečních úvěrů, které se u nás nejvíce podílejí na financování vlastního bydlení, můžeme v případě českého hypotečního trhu hovořit o „rozumu a o štěstí“. Krize přišla z hlediska rizikovosti hypotečních úvěrů do České republiky právě včas. 

Pokud si srovnáme náš trh s podobně mladým hypotečním trhem v Irsku, měla v Irsku jedna domácnostDomácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby. již v roce 2007 dvě až tři hypotéky (nákup nemovitostí na investici – pronájem). V ČR byl v té době naštěstí ještě stále trend financování zejména vlastního bydlení bez hypotéky. To také ovlivnilo vývoj podílu nesplácených úvěrů, který je v ČR několikanásobně nižší než v Irsku. Tento stav dokládá i statistika České národní banky (viz graf), kdy podíl nesplácených hypotečních úvěrů se v České republice ve srovnání se zahraničím drží i v dnešní době na poměrně nízké úrovni. Situace vývoje rizikových úvěrů je stabilní, a to již třetím rokem.

Graf: Úvěry na bydlení v selhání v České republice 

Datum: 23. 1. 2013 14:36:00