Reálné tržní ceny nemovitostí v České republice pokračují ve svém dosavadním vývoji

Reálné tržní ceny rezidenčních nemovitostí v České republice, s výjimkou bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů, pokračovaly i v prvním kvartále roku 2012 v mírném růstu. Ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů mezičtvrtletně poklesly o pouhé dvě desetiny procentního bodu a pokles cen se tak v této kategorii postupně zastavuje. 

Graf: Vývoj cen nemovitostí v České republice v jednotlivých kategoriích

HB INDEX u bytových jednotek dosáhl hodnoty 96,7, což je o pouhé 0,2 procentní body méně než na konci roku 2011. „Tržní ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů pravděpodobně postupně zastavují svůj dlouhodobý pokles,“ vysvětluje Petr Němeček, ředitel odboru Nemovitosti Hypoteční banky. Nejvíce ceny klesly v Moravskoslezském a Zlínském kraji, naopak v Praze nebo Jihočeském kraji prakticky stagnovaly. Celkový mírný pokles táhly zejména starší panelové byty. „U novostaveb se přes všechna očekávání neprojevil předpokládaný útlum poptávky po zvýšení základní sazby DPH od 1. ledna 2012 a ceny neklesaly,“ dodává Němeček.

U rodinných domů došlo již druhý kvartál po sobě k mírnému růstu cen. Ten byl tentokrát o něco rychlejší, než tomu bylo v předchozím čtvrtletí. „Díky výhodným podmínkám financování a zvýšenému zájmu o nízkoenergetické rodinné domy totiž u nás dochází k růstu poptávky, což vytváří mírný tlak na posun cen směrem nahoru. Můžeme tak říct, že ceny rodinných domů se již také stabilizovaly. Z pohledu architektury vnímáme také zájem o kvalitně projektované nemovitosti,“ vysvětluje Petr Němeček. U starších rodinných domů i nadále přetrvává zájem o koupi těch, které jsou vhodné k rekonstrukci. Stavební náklady na rekonstrukce se totiž nemění, roste tedy jejich výhodnost. Zajímavým faktem je, že na rozdíl od pozemků a bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů nelze u rodinných domů vůbec mluvit o trendu jejich pořizování jako investice k uložení přebytečných finančních prostředků coby ochraně proti rostoucí inflaci. Lidé si tedy pořizují rodinné domy čistě pro vyřešení vlastní bytové otázky anebo jako bydlení pro své příbuzné.

Ceny pozemků v ČR i začátkem roku 2012 potvrdily svůj dlouhodobý trend mírného růstu. Ten navázal na 9 měsíců trvající stagnaci, která začala ve 2. čtvrtletí loňského roku. Sílí totiž vnímání pozemku jako vhodné investice s malým rizikem a nízkými udržovacími náklady a mnoho realizovaných obchodů bylo v prvním kvartále 2012 právě investičního charakteru. Rostoucí poptávka po investicích do pozemků také odráží nízké úrokové sazby a opětovnou nejistotu, která začala panovat na finančních trzích v souvislosti s rozpočtovou krizí v jihoevropských zemích. Kvalitních pozemků vhodných pro investice i výstavbu ale v České republice ubývá. „Větší růst cen proti celorepublikovému průměru pozorujeme v obcích do jednoho tisíce obyvatel a okolí větších měst. Zde je i největší zájem o koupi pozemků. U lokalit se špatnou dopravní dostupností je naopak patrný nezájem kupujících,“ říká k cenám pozemků Petr Němeček.


  • Průměrná tržní cena bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů během 1. čtvrtletí roku 2012 mírně poklesla o 0,2 procentního bodu (pcb). U bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů dosáhl HB INDEX k 31. březnu 2012 hodnoty 96,7.
  • Ceny rodinných domů zaznamenaly v průběhu 1. čtvrtletí roku 2012 mírný růst, a to o 2,3 pcb na výslednou hodnotu HBINDEXu 103,1.
  • Ceny pozemků v České republice se po mírné stagnaci opět zvýšily a hodnota HB INDEXu v prvním čtvrtletí stoupla o 1,6 pcb a dosáhla hodnoty 108,3.


O HB INDEXu:
Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky a ČSOB. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří.HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky a ČSOB.

24. 4. 2012

Datum: 25. 4. 2012 13:53:00