Pokles cen bytů se téměř zastavil, ukázal HB INDEX

Ceny rezidenčních nemovitostí v České republice, které pravidelně sleduje Hypoteční banka prostřednictvím HB INDEXu, vykázaly v prvním čtvrtletí letošního roku jen mírné změny. Zatímco ceny pozemků pokračovaly v mírném růstu a potvrdily tak pověst nejstabilnějšího segmentu rezidenčních nemovitostí, u rodinných domů naopak pozorujeme mírný pokles. U bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů pak pozorujeme postupné zastavení poklesu jejich cen. HB INDEX na základě reálných tržních cen nemovitostí pravidelně zveřejňuje Hypoteční banka, specialista a jednička na trhu hypotečních úvěrů v České republice.

Box:

 
Graf: Vývoj cen nemovitostí v České republice v jednotlivých kategoriích

HB INDEX u bytových jednotek dosáhl na konci prvního čtvrtletí 2013 hodnoty 93,0, což je jen o 0,6 procentního bodu méně než na konci loňského roku. „Vývoj cen nemovitostí dle HB INDEXu zaznamenal v prvním čtvrtletí 2013 změnu trendu. Od podzimu 2010 docházelo k mírnému setrvalému poklesu cen bytových jednotek a v prvním čtvrtletí se tento stav ustálil a ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů již téměř neklesly. Mezičtvrtletně došlo k poklesu pouze o 0,6 pcb na hodnotu HB INDEXu 93,0. Tento minimální pokles lze spíše charakterizovat jako stagnaci cen na úrovni předchozího čtvrtletí, a to jak u novostaveb, tak i u starších bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů. Například v Ústeckém kraji dokonce došlo k mírnému nárůstu cenové hladiny. Pokles naopak zaznamenaly byty v Karlovarském a Plzeňském kraji,“ uvedl Petr Němeček.

Ceny rodinných domů v uplynulém čtvrtletí pokračovaly v započatém trendu mírného poklesu. V 1. čtvrtletí letošního roku poklesly o 1,4 pcb a dostaly se na cenovou úroveň, která panovala v létě 2011. „U cen rodinných domů došlo ke korekci skokového nárůstu cen z prvního kvartálu 2012. Současný pokles cen byl podpořen poklesem poptávky i výstavby, ke kterému došlo v důsledku dlouhé a studené zimy. Zároveň je na trhu viditelný mírně rostoucí trend výstavby rodinných domů svépomocí, kdy se zájemci o rodinné bydlení častěji na stavbě svého domu aktivně podílejí. Díky tomu je pak možné dosáhnout snížení nákladů na výstavbu, a tím i nižší ceny za pořízení rodinného domu,“ vysvětluje Petr Němeček.

Ceny pozemků vykázaly i v prvním čtvrtletí letošního roku stabilní růst, a to konkrétně o 1 pcb. Vývoj HB INDEXu od začátku roku 2010 potvrzuje, že se jedná o nejstabilnější segment v oblasti rezidenčních nemovitostí. „Ceny pozemků dlouhodobě rostou, přičemž za poslední 4 kvartály se tempo jejich růstu stabilizovalo. Pozemky tak představují vhodnou investici s malým rizikem a nízkými udržovacími náklady,“ říká k jejich cenám Petr Němeček.

HB INDEXu:
Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky a ČSOB. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří.HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky a ČSOB. 

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100,0 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2008 – tj. za 4. kvartál roku 2007 – jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR  Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu. HBINDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční banka každé čtvrtletí na svých webových stránkách.

Datum: 26. 4. 2013 14:42:00