Index cen nemovitostí Hypoteční banky (HB INDEX) za třetí čtvrtletí 2011 – tuzemské ceny nemovitostí se prakticky nemění

HB INDEX sleduje vývoj cen nemovitostí v České republice ve třech kategoriích: byty, rodinné domy a pozemky. Hodnota indexu 100 je nastavena k datu 1. 1. 2010. Informace o tržních cenách nemovitostí, kterou HB index pravidelně přináší, je informací o reálných cenách, za které byly nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru pořízeny. Na rozdíl od statistik založených například na nabídkových cenách poskytuje HB INDEX odpovídající přehled o realizovaných transakcích s nemovitostmi.

•    Průměrná tržní cena bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů během třetího čtvrtletí roku 2011 mírně poklesla o 0,5 procentního bodu (pcb). U bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů dosáhl HB INDEX k 31. září 2011 hodnoty 97,9. 

•    Ceny rodinných domů zaznamenaly v průběhu 3. čtvrtletí roku 2011 nepatrný pokles o 1,4 pcb  a HB INDEX dosáhl hodnoty 99,8. 

•    Ceny pozemků v České republice se za poslední čtvrtletí v podstatě nezměnily, hodnota HB INDEXu poklesla o 0,1 pcb a dosáhla hodnoty 106,5.

Níže naleznete grafy vývoje hodnot HB INDEXu u všech tří kategorií rezidenčních nemovitostí s komentářem Petra Němečka, ředitele odboru Nemovitosti Hypoteční banky. HB INDEX je zveřejňován čtvrtletně. 

 

HB INDEX 3Q 2011 – Bytové jednotky:

„HB INDEX u bytových jednotek dosáhl ve 3Q 2011 hodnoty 97,9. To značí mírný pokles tržních cen bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů o 0,5 procentního bodu proti druhému čtvrtletí roku 2011. Tržní ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů v České republice tak sice velmi mírně, ale stabilně klesají. U bytových jednotek v České republice pozorujeme nejcitlivější reakce na změny poptávky a nabídky ze všech sledovaných kategorií. Faktorem, který zde má aktuálně největší vliv na ceny, je pokračující převis nabídky nad poptávkou, který je u bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů v současné době největší ze všech sledovaných kategorií. Na trhu také přetrvává efekt trhu kupujících. To znamená, že kupující již standardně požadují slevy z nabídkových cen. Největší zájem pozorujeme o cihlové byty 3+1, nebo 3+kk,“ vysvětluje Petr Němeček, ředitel odboru Nemovitosti Hypoteční banky.

 

HB INDEX 3Q 2011 – Rodinné domy:

HB INDEX u rodinných domů dosáhl ve 3Q 2011 hodnoty 99,8. To značí mírný pokles tržních cen rodinných domů, a to o 1,4 procentního bodu proti konci června 2011. Ceny rodinných domů můžeme ale považovat za stabilnější než u bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů, dlouhodobý trend vývoje tržních cen rodinných domů je vyrovnaný, domy si drží svou hodnotu a jejich ceny se v zásadě nemění. Aktuální vývoj cen mírně směrem dolů je nadále ovlivňován snížením poptávky po rodinných domech určených k rekonstrukci, u kterých noví majitelé nestihnou úpravy dokončit před zvýšením sazby DPH začátkem roku 2012. Hůře prodejné jsou také rodinné domy s cenou nad 4 miliony korun, respektive u Prahy a okolí nad 6 milionů korun,“ vysvětluje Petr Němeček.


 

HB INDEX 3Q 2011 – Pozemky:

„Lze říci, že ceny pozemků v ČR i v roce 2011 vykazují dlouhodobě stabilní, mírně růstový vývoj, což potvrzuje i třetí kvartál roku. V tomto segmentu existuje poměrně vyrovnaná poptávka i nabídka, která je limitována omezenou velikostí trhu s pozemky. HB INDEX u pozemků dosáhl na konci 3Q 2011 hodnoty 106,5. Tržní ceny pozemků proti druhému čtvrtletí 2011 tak v zásadě stagnovaly, poklesly jen velmi nepatrně o 0,1 procentního bodu,“ říká k cenám pozemků Petr Němeček.


HB INDEXu:

Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří. HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky. 

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010, jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR – Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu. 

Datum: 27. 10. 2011 13:31:00