Index cen nemovitostí Hypoteční banky (HB INDEX) za druhé čtvrtletí 2011 – tuzemské ceny nemovitostí stagnují

Dále naleznete grafy vývoje hodnot HB INDEXu u všech tří kategorií rezidenčních nemovitostí s komentářem Petra Němečka, ředitele odboru Nemovitosti Hypoteční banky. HB INDEX je zveřejňován čtvrtletně.

HB INDEX 2Q 2011 – Bytové jednotky:

HB INDEX u bytových jednotek dosáhl ve 2Q 2011 hodnoty 98,4. To značí mírný pokles tržních cen bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů o 0,7 procentního bodu proti prvnímu čtvrtletí roku 2011. Tržní ceny rezidenčních bytových jednotek v České republice reagují na změny poptávky a nabídky na nemovitostních trzích nejcitlivěji ze všech sledovaných kategorií. Faktorem, který má aktuálně největší vliv na ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů, je současný převis nabídky nad poptávkou. Ve druhém čtvrtletí 2011 jsme také u bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů zaznamenali kromě celostátního mírného poklesu tržních (obvyklých) cen bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů i pokračující regionalizaci vývoje cen. V některých regionech, například na Plzeňsku, zůstávají ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů na úrovni z konce března 2011,“ vysvětluje Petr Němeček, ředitel odboru Nemovitosti Hypoteční banky.

HB INDEX 2Q 2011 – Rodinné domy:

HB INDEX u rodinných domů dosáhl ve 2Q 2011 hodnoty 101,2. To značí nepatrný pokles tržních cen rodinných domů, a to o 0,4 procentního bodu proti konci března 2011. Vývoj cen směrem dolů byl způsoben i snížením poptávky po rodinných domech určených k rekonstrukci, u kterých noví majitelé nestihnou úpravy dokončit před zvýšením sazby DPH. Ceny rodinných domů však můžeme ale považovat za stabilnější než u bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů,“ vysvětluje Petr Němeček.

HB INDEX 2Q 2011 – Pozemky:

„Lze říct, že ceny pozemků v ČR i v roce 2011 vykazují mírný stabilní růst a potvrdil to i druhý kvartál roku. V tomto segmentu totiž existuje poměrně vyrovnaná poptávka i nabídka, která je limitována aspektem omezené velikosti trhu s pozemky. HB INDEX u pozemků dosáhl na konci 2Q 2011 hodnoty 106,6. Tržní ceny pozemků proti prvnímu čtvrtletí 2011 tak vzrostly o 2 procentní body. Došlo tedy k zrychlení růstu cen pozemků proti předešlým obdobím. Nejvíce rostly ceny pozemků v blízkém okolí velkých měst, kde je poptávka nejvyšší,“ říká k cenám pozemků Petr Němeček.

O HB INDEXu:

Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří. HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané ze všech uzavřených hypotečních úvěrů u Hypoteční banky. 

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2010, jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR – Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu HB indexu. HB INDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční banka každé čtvrtletí na svých webových stránkách a také na www.hypotecnibanka.cz

Datum: 27. 7. 2011 13:22:00