Index cen nemovitostí Hypoteční banky (HB INDEX) za první čtvrtletí 2011

U bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů dosáhl HB INDEX k 31. březnu 2011 hodnoty 99,1. Průměrná tržní cena bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů tedy od konce roku 2010 poklesla o 0,8 %. U rodinných domů je hodnota indexu za 1Q 2011 na úrovni 101,6, co značí čtvrtletní růst cen o      1,0 %. HB INDEX u pozemků má hodnotu 104,6. Ceny pozemků tedy poklesly o 0,2 %. Z hodnot HB INDEXu je patrné, že ceny rezidenčních nemovitostí v České republice za první čtvrtletí roku 2011 v podstatě stagnují. 

Níže najdete grafy vývoje hodnot HB INDEXu u všech tří kategorií rezidenčních nemovitostí s komentářem Petra Němečka, ředitele odboru Nemovitosti Hypoteční banky. 

HB INDEX 1Q 2011 – Bytové jednotky: 

„HB INDEX u bytových jednotek dosáhl v 1Q 2011 hodnoty 99,1, co značí mírný pokles tržních cen bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů o 0,8 % proti konci roku 2010. Tržní ceny rezidenčních bytových jednotek v České republice reagují na změny poptávky a nabídky na nemovitostních trzích nejcitlivěji ze všech. V prvním čtvrtletí roku 2011 jsme u bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů zaznamenali kromě poklesu tržních (obvyklých) cen bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů i největší pokles nabídkových cen, tedy těch, které nabízí prodávající. Dalším faktorem, který má vliv na ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů v České republice, je největší převis nabídky nad poptávkou ze všech nemovitostních kategorií. Nemůžeme s určitostí říci, zda ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů v letošním prvním čtvrtletí již dosáhly svého dna,“ vysvětluje Petr Němeček, ředitel odboru Nemovitosti Hypoteční banky. 

HB INDEX 1Q 2011 – Rodinné domy: 

„HB INDEX u rodinných domů dosáhl v 1Q 2011 hodnoty 101,6, co značí růst tržních cen rodinných domů o 1,0 % proti konci roku 2010. U rodinných domů jsme v prvním čtvrtletí letošního roku pozorovali nižší volatilitu tržních cen než u bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů. Na rozdíl od bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů je totiž každý rodinný důmStavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvíce tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví. unikátní, tak trochu jiný. Sledujeme zde také poptávku od bonitnějších klientů, než u ostatních kategorií. Na základě vývoje hodnot HB INDEXu je pravděpodobné, že se tržní ceny rodinných domů odrazily od svého dna přibližně v polovině roku 2010,“ vysvětluje Petr Němeček. 

HB INDEX 1Q 2011 – Pozemky:

„Lze říct, že ceny pozemků v ČR se v prvním čtvrtletí roku 2011 vyvíjely nejstabilněji ze všech segmentů rezidenčních nemovitostí. HB INDEX u pozemků dosáhl na konci 1Q 2011 hodnoty 104,6 , což značí pokles jejich tržních cen o 0,2 % proti konci roku 2010. Také obecně se tržní ceny pozemků vyvíjejí stabilně – stagnují, nebo pomalu rostou bez zásadních cenových propadů. Jelikož dostupnost kvalitních pozemků v České republice se snižuje, pozorujeme v řadě lokalit dokonce převis poptávky nad nabídkou,“ říká k cenám pozemků Petr Němeček. Datum: 20. 4. 2011 13:11:00