HB INDEX ukazuje, že ceny nemovitostí jsou stabilizované

 Box:
•    Průměrná tržní cena bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů ve třetím čtvrtletí roku 2013 mírně vzrostla o 0,2 procentního bodu (pcb) a k 30. září dosáhla hodnota indexu 93,4. 
•    Ceny rodinných domů v průběhu 3. čtvrtletí roku 2013 taktéž zaznamenaly mírný nárůst, a to o 0,2 pcb na výslednou hodnotu HB INDEXu 99,1.
•    Ceny pozemků v ČR pokračují v dlouhodobém růstu, HB INDEX ve třetím čtvrtletí letošního roku mírně stoupl o 0,9 pcb a dosáhl hodnoty115,6.  


Graf: Vývoj cen nemovitostí v České republice v jednotlivých kategoriích

HB INDEX u bytových jednotek dosáhl na konci třetího čtvrtletí 2013 hodnoty 93,4, a pokračoval tak v mírném růstu. Ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů v Praze v uplynulém čtvrtletí prakticky stagnovaly. Mimopražské regiony oproti tomu zaznamenaly větší pohyby. Ve Středočeském kraji došlo k mírnému zvýšení cen. Plzeňský a Jihomoravský kraj zaznamenaly naopak mírný pokles a na Vysočině a v Moravskoslezském a Libereckém kraji mírně vzrostly ceny starších zděných bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů, zatímco u těch panelových stagnovaly. Celkově pak nejvíce rostly ceny malometrážních bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů. Naopak velké byty 4+kk respektive 4+1 mírně klesly. „V uplynulém čtvrtletí bylo také možné hlavně v Praze a Brně pozorovat rostoucí poptávku po novostavbách, která byla v Praze tažena i zájmem cizinců. Ceny novostaveb v Praze v segmentu 40 - 50 tis. Kč/m2 vzrostly o 2 – 3 %,“ uvádí Petr Němeček, ředitel odboru Nemovitosti v Hypoteční bance.

Ceny rodinných domů v uplynulém čtvrtletí zastavily svůj pokles. Ve třetím kvartále letošního roku mírné vzrostly o 0,2 pcb a dostaly se tak na hodnotu HB INDEXu 99,1. „V minulém čtvrtletí vykázal HB INDEX po delší stagnaci velmi mírný růst. Nicméně, z dlouhodobého hlediska, od roku 2010 se jedná prakticky o velmi malý pohyb pod jedno procento,“ vysvětluje Petr Němeček. Na trhu je možné vysledovat stagnaci poptávky po standardních rodinných domech a malý zájem o dražší rodinné domy nad 5 milionu korun, v Praze pak nad 8 milionů. I nadále přetrvává zájem o rodinné domky vhodné k rekonstrukci i zvýšený zájem o rekonstrukce a výstavbu energeticky úsporných domů, což je způsobeno hlavně vlivem dotačních programů. I přes celkové zvrácení trendu poklesu cen však přetrvával negativní lokální vliv povodní na cenový vývoj.

Ceny pozemků vykázaly i ve třetím čtvrtletí letošního roku mírný nárůst, a to konkrétně o 0,2 procentního bodu. Vývoj HB INDEXu od začátku roku 2010 potvrzuje, že se jedná o nejstabilnější segment v oblasti rezidenčních nemovitostí. „Pozemky jsou vnímány jako vhodná investice s malým rizikem a nízkými udržovacími náklady. Navíc HB INDEX již přes 2 roky vykazuje trvalý mírný růst cen pozemků,“ říká k jejich cenám Petr Němeček. Stejně jako ceny rodinných domů, tak i u pozemků povodně v uplynulém čtvrtletí lokálně ovlivnily poptávku i ceny. Menší zájem byl jak o lokality s hrozbou povodní a záplav, tak i o ty se špatnou dopravní dostupností. Největší poptávka byla naopak o lokality v okrajových částech a okolí velkých měst. 

 
O HB INDEXu:
Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky a ČSOB. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří.HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky a ČSOB. 

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100,0 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2008 – tj. za 4. kvartál roku 2007 – jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR – Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu.HB INDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční banka každé čtvrtletí na svých webových stránkách.

Datum: 4. 11. 2013 15:02:00