HB index je dobrým rádcem

O poslání i budoucnosti HB indexu hovoříme s Janem Sadilem, generálním ředitelem a předsedou představenstva Hypoteční banky.

HB index je na trhu právě jeden rok. Splnil z pohledu Hypoteční banky vaše očekávání?
Určitě splnil, protože posouvá vnímání Hypoteční banky z čistě bankovního úvěrového specialisty do pozice subjektu, který rozumí trhu s nemovitostmi a který umí tento trh analyzovat a komentovat.

Jaká je role HB indexu?
HB index a jeho výsledky jsou v souladu s ostatními našimi empirickými daty o trhu a proto má velmi dobrou vypovídací schopnost. Určitě může být pro všechny účastníky nemovitostního i hypotečního trhu dobrým vodítkem při sledování cen nemovitostí, pro mnohé klienty může být dobrým rádcem při rozhodování o nemovitostních transakcích.

Jakou budoucnost HB indexu do dalších let předpovídáte?
Rád bych mu věštil dobrou budoucnost, protože na HB indexu chceme dále pracovat a s přibývajícím množstvím dat do stávajícího modelu ho budeme ještě více zpřesňovat. Zájmem mým i mých kolegů, kteří ho vytvořili je, aby se nám pro tvorbu indexů podařilo získat více subjektů a nejen bankovních v České republice. Takové indexy by byly ještě kvalitnější a přesnější. Věřím, že i pro čtenáře našeho prvního newsletteru bude HB index dobrým pomocníkem při sledování trhu s nemovitostmi.

Datum: 23. 4. 2012 13:45:00