HB INDEX Hypoteční banky potvrzuje trend vývoje předchozích čtvrtletí

Ceny rezidenčních nemovitostí v České republice v posledním čtvrtletí loňského roku vykázaly jen minimální změny. Zatímco ceny pozemků pokračovaly v mírném růstu, u bytových jednotek a rodinných domů naopak pozorujeme mírný pokles. HB INDEX na základě reálných tržních cen nemovitostí pravidelně zveřejňuje Hypoteční banka, specialista a jednička na trhu hypotečních úvěrů v České republice.

BOX:

 
  • Průměrná tržní cena bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů během 4. čtvrtletí roku 2012 mírně poklesla o 1,3 procentního bodu (pcb). U bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů dosáhl HB INDEX k 31. prosinci 2012 hodnoty 93,6.
  • Ceny rodinných domů zaznamenaly v průběhu 4. čtvrtletí roku 2012 další mírný pokles korigující růst z 1. kvartálu, a to o 0,7 pcb na výslednou hodnotu HB INDEXu 101,2.
  • Ceny pozemků v České republice pokračovaly v mírném růstu a hodnota HB INDEXu ve čtvrtém čtvrtletí stoupla o 1,4 pcb na výslednou hodnotu 113,5.

Graf: Vývoj cen nemovitostí v České republice v jednotlivých kategoriích

HB INDEX u bytových jednotek dosáhl na konci roku 2012 hodnoty 93,6, což je o 1,3 procentního bodu méně než na konci třetí čtvrtletí. „Ceny bytových jednotek vykazují v posledních třech letech trvalý, ale velmi mírný pokles cen bez výkyvů. V uplynulém čtvrtletí se výraznějších změn dočkaly pouze ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů ve Středočeském kraji, když klesly téměř 2× rychleji (cca. 2,8 %) než byl celorepublikový průměr. Jednalo se ale pouze o zpožděnou reakci na poklesy cen v okrajových částech Prahy. Ceny novostaveb v Praze stagnovaly a to i přesto, že poptávka po novostavbách v Praze ve 4. kvartále vzrostla meziročně o více jak 10 %. Vůbec největší poklesy cen pak byly zaznamenány v Plzeňském a Pardubickém kraji. Zajímavostí také bylo, že ceny starších cihlových bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů ve 4. čtvrtletí klesly více než panelové byty,“vysvětluje Petr Němeček.

Ceny rodinných domů provedly v posledním kvartále loňského roku další korekci nárůstu, který zaznamenaly v prvním čtvrtletí. „Meziročně lze ceny rodinných domů považovat za stabilizované, o čemž svědčí i meziroční růst HB INDEXu o pouhých 0,4 pcb. V uplynulém čtvrtletí byl menší zájem o dražší rodinné domy s cenou nad 3 mil. Kč (v Praze nad 8 mil. Kč). Naopak dále přetrvává zájem o rodinné domy vhodné k rekonstrukci, které mají nižší pořizovací cenu. Stagnace stavebních nákladů měla však i pozitivní vliv na novou výstavbu, kde byl zájem hlavně o nízkoenergetické rodinné domy,“vysvětluje Petr Němeček.

Růst naopak opět zaznamenaly ceny pozemků. Výslednou hodnotou HBINDEXu 113,5 tak potvrdily dlouhodobý trend mírného a kontinuálního růstu.„Ceny pozemků i nadále vykazují mírný setrvalý růst. Celkově se jedná o nejstabilnější segment v oblasti rezidenčních nemovitostí,“ říká k cenám pozemků Petr Němeček. I díky tomu lze pozemky stále vnímat jako výhodnou investici malým rizikem a nízkými udržovacími náklady. „Největší zájem byl v uplynulém čtvrtletí o pozemky s výměrou do 950 m2 a ve větších městech do 650 m2,“ dodává Petr Němeček.

HB INDEXu:
Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky a ČSOB. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří. HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky a ČSOB. 

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100,0 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2008 – tj. za 4. kvartál roku 2007 – jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR – Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu. HB INDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční banka každé čtvrtletí na svých webových stránkách.

Datum: 23. 1. 2013 14:39:00