Evidenci nemovitostí čekají velké změny

Novinkou, kterou se poslední měsíce zabývají všechny bankovní domy, je aplikace nového obchodního zákoníku (dále NOZ) do praxe. Jak se změny dotknou klientů?

Klientů se změny dotknou v mnoha ohledech. V souvislosti s NOZ se mění nebo ruší široké spektrum různých právních norem. Jsme specialisté na bydlení, za klíčovou proto považujeme změnu katastrálního zákona a sním spojenou evidenci nemovitostí. Uvedu příklad: doposud byly v katastru nemovitostí samostatně zapisovány pozemky i stavby. Po 1. lednu, nevyskytnou-li se překážky vymezené zákonem, se stavba stane součástí pozemku, nebude již v katastru nemovitostí samostatně evidována a ani nebude samostatnou věcí způsobilou převodu vlastnického práva. Pro klienty, kteří se chystají vyřizovat hypotéku, to bude znamenat jiné znění úvěrových i zástavních smluv. Další novinkou je dvacetidenní lhůta pro zapsání od přijetí návrhu na vklad vlastnického nebo zástavního práva. Katastr kvůli zvýšené ochraně vlastníků nemovitostí a zástavních věřitelOsoba, která je oprávněna požadovat uhrazení pohledávky.ů bude během oné lhůty tyto osoby informovat o probíhajícím řízení, díky čemuž se zamezí různým podvodům spojených s prodejem nemovitostí.

Zavádí NOZ v souvislosti s nemovitostmi další změny, které lidé postřehnou?

Ano, nový občanský zákoník například zavádí nový poplatek ve výši 1 000 korun za výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí při ukončení úvěru. Třeba v případě refinancování úvěru by měl klient s takovým poplatkem počítat. 

Ceny nemovitostí jsou dlouhodobě stabilní. Podle prognózy ČNBČeská národní banka - www.cnb.cz. má dojít v roce 2014 oživení na trhu nemovitostí. Očekáváte nějaké větší změny?

Jak ukazují data HB indexu, ceny nemovitostí jsou dlouhodobě stabilní. Nedochází k žádným cenovým výkyvům a do konce letošního roku neočekávám výrazné cenové změny. Troufám si odhadnout, že to samé platí i pro rok 2014. Ceny nemovitostí považuji za stabilizované, ale samozřejmě v některých regionech se může do cen více promítnout aktuální ekonomická situace regionu. Domnívám se, že nelze očekávat ani větší nárůst poptávky.


Jste generálním ředitelem banky, která je specializovaná na hypotéky, jak tedy vypadá klienty nejvíce žádaná nemovitost?

Prostřednictvím hypoték se nejvíce financovaly starší nemovitosti, což je dlouhodobý trend. Ve větších městech šly na odbyt byty o velikosti 1+1 nebo 2+1 do 60m2, v menších obcích pak byl největší zájem o starší rodinné domy do velikosti 130 m2. V Praze je obecně díky akčním nabídkám developerů zájem především o byty v novostavbách o velikosti do 60m2.


Zvyšuje se počet zájemců o koupi nemovitosti na investici?

Zda jde o kupce, který si pořizuje nemovitost pro sebe, nebo na pronájem se zjišťuje poměrně obtížně. Je hodně lidí, kteří si sice kupují druhý bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy., ale ten první bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy. následně prodají. Anebo kupují byty, ve kterých bydlí jejich děti. Lze i toto považovat za investici? Myslím, že se to velmi komplikovaně hodnotí a jakýkoli odhad může být hodně zavádějící.

Hypoteční trh stále roste, výsledky Ministerstva pro místní rozvoj ukazují, že letošní rok by mohl být rekordním v celé historii hypotečního trhu. Čemu to přisuzujete?

Příčin velkého zájmu o hypotéky vidím hned několik. Předně, letošní rok je výjimečný co do výše, přesněji řečeno níže sazeb, které jsou na svém historickém minimu. Podle dostupných dat činila průměrná úroková sazba 3,00% a to samozřejmě k pořízení nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru láká. Dalším důvodem jsou stabilní ceny nemovitostí a také stabilizace české ekonomiky.

Datum: 4. 11. 2014 15:00:00