Ceny všech rezidenčních nemovitostí v uplynulém čtvrtletí vzrostly

Index cen nemovitostí Hypoteční banky (HB INDEX) v druhém čtvrtletí letošního roku potvrdil mírný růst cen rezidenčních nemovitostí z počátku tohoto roku. Nejmenší růst zaznamenaly tentokrát ceny pozemků, a to o 0,3 pcb. S mírným přírůstkem ve výši 0,7 pcb následovaly byty. Nejvýraznější posun byl zaznamenán v případě rodinných domů, o celé 2,7 pcb. Ceny rodinných domů se tak dostaly na svoji nejvyšší úroveň od začátku roku 2010.

Box:
•    Průměrná tržní cena bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů v druhém čtvrtletí roku 2014 mírně vzrostla a dosáhla hodnoty indexu 94,4;
•    Ceny rodinných domů v průběhu druhého čtvrtletí roku 2014 vzrostly o 2,7 pcb na dosud nejvyšší výslednou hodnotu HB INDEXu 103,9;
•    Ceny pozemků v ČR se v druhém čtvrtletí letošního roku mírně zvýšily na hodnotu HB INDEXu 116,8.   

Graf: Vývoj cen nemovitostí v České republice v jednotlivých kategoriích

Vývoj HB INDEXu v druhém čtvrtletí letošního roku ukázal některé zajímavé trendy. Již páté čtvrtletí v řadě dochází k mírnému růstu cen bytových jednotek. Obrat mnohaletého trendu táhne hlavně vývoj cen bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů v Praze, Středních a Jižních Čechách a v Královehradeckém kraji. V ostatních krajích České republiky dochází i nadále spíše ke stagnaci nebo dokonce mírnému poklesu cen, přičemž největší snížení vykázaly v uplynulém čtvrtletí byty v Ústeckém kraji a na Vysočině. Ve druhém čtvrtletí rostly nejrychleji ceny bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů o podlahové ploše 56 – 75 m2. „Ceny starších zděných i panelových bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů stoupaly stejně rychle. V Praze však i nadále pokračuje trend zvyšující se poptávky po novostavbách. Vyjma krajských měst Prahy, Plzně, Českých Budějovic a Brna ale výstavba novostaveb spíše stagnuje,“ uvádí Petr Němeček, ředitel odboru Nemovitosti v Hypoteční bance.

Od počátku roku vykazuje nejrychlejší růst cen segment rodinných domů. I ve druhém čtvrtletí pokračovala jejich cenová hladina v růstu a mírný vzestup vykazují už i ve střednědobém horizontu. Na trhu existuje stabilní nabídka developerské výstavby rodinných domů, a to i v regionech mimo Prahu. Zájem je zejména o rodinné domy v obcích okolo některých menších měst. „Dochází tak k vylidňování měst do okolních obcí, což je trend viditelný kromě Prahy např. také na Pardubicku. Na trhu se zvyšuje zájem zejména o dřevostavby a nízkoenergetické domy (již téměř 10 % podíl na trhu) a staví se převážně menší domy do 150 m2 užitné plochy,“ vysvětluje Petr Němeček.

HB INDEX také ukázal na pokračující velmi mírný růst až prakticky stagnaci cen pozemků. I nadále platí, že pozemky jsou nejstabilnějším segmentem rezidenčních nemovitostí a jsou vnímány jako vhodná investice s malým rizikem a nízkými udržovacími náklady. Největší zájem o pozemky je v lokalitách v okolí velkých ale i menších měst a naopak nízkou poptávku vykazují lokality se špatnou dopravní dostupností.HB INDEXu:
Hypoteční banka představila index vývoje cen nemovitostí v České republice v dubnu roku 2011. Tento ukazatel je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti Hypoteční banky a ČSOB. Tržní ceny jsou mnohem přesnější než ceny nabídkové, které klienti nalézají například v katalozích realitních kanceláří.HB INDEX je zkonstruován s využitím hedonického modelu, který sleduje až 30 různých parametrů nemovitostí. Do modelu vstupují údaje získané z odhadů cen nemovitostí, které jsou předmětem hypotečních úvěrů od Hypoteční banky a ČSOB. 

Samotný HB INDEX je sledován za celou Českou republiku, a to u tří typů nemovitostí – bytSoubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.ů, rodinných domů a pozemků. Za bazickou hodnotu 100,0 byly zvoleny skutečné ceny nemovitostí k 1. lednu 2008 – tj. za 4. kvartál roku 2007 – jeho hodnota bude vždy definována s přesností na jedno desetinné místo. Struktura indexu bude z důvodu zachování dlouhodobé kontinuity neměnná. Na přípravě indexu spolupracuje uznávaný odborník z Akademie věd ČR – Martin Lux, který je zároveň odborným garantem výpočtu indexu.HB INDEX společně s odborným komentářem zveřejňuje Hypoteční banka každé čtvrtletí na svých webových stránkách a také na www.hyposvet.cz.

Datum: 31. 7. 2014 15:26:00